Στόχος της ομάδας είναι η πραγματοποίηση δοκιμών και ελέγχου λειτουργίας του υλικού του μαθητικού υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη διανεμηθεί 10 δοκιμαστικές πλακέτες (devboards) και XO-OLPC σε εργαστήρια ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ( EMΠ, ΟΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΥ, Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αιγαίου και ΤΕΙ Αθηνών και στην Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux - HELLUG), που πραγματοποιούν δοκιμές και εγκαταστάσεις λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Άρη Κοζύρη( nkoziris at cslab dot ece dot ntua dot gr) ή/και τον Διομήδη Σπινέλλη( dds at aueb dot gr)

 
ellak/olpc_omada4.txt (14 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki