7.9.1.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων

Μόλις οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλουν τις εργασίες τους, ο εκπαιδευτής μπορεί να τις βαθμολογήσει και να τις σχολιάσει Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε από το block «Δραστηριότητες» τις «Εργασίες». Στη λίστα με τις Εργασίες που εμφανίζεται, επιλέξτε την Εργασία της μορφής «Προηγμένη αποστολή αρχείων» που επιθυμείτε, πατώντας πάνω στον τίτλο της και μεταβαίνετε στο περιβάλλον που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.9.6).

ergasia6.jpg

Εικόνα 7.9.6: Εργασίες προς βαθμολόγηση

Για να δείτε τις εργασίες που υποβλήθηκαν πατήστε «Δείτε 2 υποβληθείσες εργασίες» στο επάνω και δεξιά μέρος της οθόνης (Εικόνα 7.9.6). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.9.7 θα σας παρουσιαστεί μια λίστα με τους εκπαιδευόμενους που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημά σας. Δίπλα στο όνομα κάθε εκπαιδευόμενου βλέπετε τον τρέχων βαθμό (αν υπάρχει) της εργασίας που υπέβαλε ο αντίστοιχος εκπαιδευόμενος, τα σχόλια του εκπαιδευτή (αν υπάρχουν), την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της εργασίας από τον εκπαιδευόμενο, την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης από τον εκπαιδευτή, την κατάσταση βαθμολόγησης και τον τελικό βαθμό. Για να δείτε τις σημειώσεις και τα αρχεία που έχει υποβάλλει κάποιος από τους εκπαιδευόμενούς σας, πατήστε στη στήλη «Τελευταία τροποποίηση (Φοιτητής)» στη γραμμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. Για να βαθμολογήσετε τις υποβολές των εκπαιδευομένων, επιλέξτε «Βαθμός» ή «Τροποποίηση» (ανάλογα με το αν είναι η πρώτη φορά που βαθμολογείτε τη συγκεκριμένη υποβολή ή όχι αντίστοιχα) από τη στήλη «Κατάσταση». Από το περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 7.9.8, μπορείτε να ορίσετε τη βαθμολογία σας, να σχολιάσετε την εργασία του εκπαιδευόμενου και αν θέλετε μπορείτε να στείλετε στο εκπαιδευόμενου και κάποιο αρχείο. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα να ξαναστείλετε την εργασία στον εκπαιδευόμενο, προκειμένου να τη διορθώσει, επιλέγοντας «Επαναφορά σε πρόχειρο». Αφού δώσετε τις επιλογές σας, πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών» ή «Αποθήκευση και προβολή του επόμενου» αν θέλετε να συνεχίσετε με τη βαθμολόγηση της επόμενης Εργασίας.

ergasia7.jpg

Εικόνα 7.9.7: Υποβληθείσες Εργασίες

ergasia8.jpg

Εικόνα 7.9.8: Βαθμολόγηση Εργασιών

Μετά τη βαθμολόγηση της Εργασίας εμφανίζεται στην οθόνη του εκπαιδευόμενου η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.9.9). Υπάρχει η περιοχή «Παρατηρήσεις εργασίας» στην οποία ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει αναρτήσει το βαθμό της εργασίας που υποβάλλατε και πιθανόν και κάποια σχόλια πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση, που ο εκπαιδευτής ξαναέστειλε την εργασία στον εκπαιδευόμενο, προκειμένου να τη διορθώσει, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλλει νέα εργασία και καινούρια σχόλια από τις περιοχές «Υποβολή πρόχειρου» και «Σχόλια» αντίστοιχα.

ergasia9.jpg

Εικόνα 7.9.9: Βαθμολογία Εργασίας εκπαιδευόμενου

 
ellak/7.9.1.2.txt (4 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki