7.12.1.4 Ορισμός Προτύπων Βάσης δεδομένων

Τα Πρότυπα είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να ελέγχετε την εμφάνιση των καταχωρήσεων της Βάσης δεδομένων. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική εμφάνιση για την περίπτωση της προβολής των καταχωρήσεων σε λίστα και διαφορετική εμφάνιση για την περίπτωση Προβολής μοναδιαίας. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στα Πρότυπα, πατήστε το κούμπι «Αποθήκευση προτύπου». Αν θέλετε να επαναφέρετε το Πρότυπο στην αρχική μορφή του, πατήστε το κουμπί «Επαναρύθμιση προτύπου».

 
ellak/7.12.1.4.txt (568 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki