5.9 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Στο μπλοκ Συνδεδεμένοι χρήστες (Εικόνα 5.9.1) μπορείτε να δείτε ποιοι συμμετέχοντες ήταν συνδεδεμένοι στο μάθημα τα τελευταία 5 λεπτά.

users1.jpg

Εικόνα 5.9.1: Μπλοκ Συνδεδεμένοι χρήστες

Πατώντας σε ένα από τα ονόματα των συμμετεχόντων εμφανίζεται η καρτέλα με το προφίλ του συμμετέχοντα (βλ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ). Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα μέσω της Πλατφόρμας σε έναν συμμετέχοντα, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο mail.jpg που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του συμμετέχοντα.

 
ellak/5.9.txt (560 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki