Πίνακας Περιεχομένων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Στο πλαίσιο της προκήρυξης για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων, για λόγους διαφάνειας δημοσιοποιούνται όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Εταιρεία Τεχνική Πρόταση Οικονομική Πρόταση
Abiss pdf ods
Γνώμων Πληροφορική pdf (*)
Knowledge Broadband Services pdf pdf
Unified IT services pdf ods
Unweb.me pdf pdf

* η εταιρεία δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση

όλες οι παραπάνω προτάσεις δημοσιεύονται με άδεια “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs“.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων, η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΕΛ/ΛΑΚ ανακοινώνει ότι ανάδοχος για το συγκεκριμένο έργο επιλέγει η εταιρεία Unified IT services.

 
eellak/protokolo_protaseis.txt (41 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki