7.9.3.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου

Για τη βαθμολόγηση αυτής της μορφής Εργασίας που υποβάλλει ο κάθε εκπαιδευόμενος, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην παράγραφο 7.9.1.2 .

Μετά τη βαθμολόγηση της Εργασίας εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.9.16). Υπάρχει η περιοχή «Ανατροφοδότηση από τον Διδάσκοντα» στην οποία ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει αναρτήσει το βαθμό για την Εργασία που υποβάλετε και πιθανόν και κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.

ergasia16.jpg

Εικόνα 7.9.16: Σελίδα μετά τη βαθμολόγηση Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου

 
ellak/7.9.3.2.txt (528 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki