7.12.1 Δημιουργία Βάσης δεδομένων

Επιλέγοντας «Βάση δεδομένων» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.12.1).

database1.jpg

Εικόνα 7.12.1: Φόρμα δημιουργίας Βάσης Δεδομένων

Η φόρμα δημιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

Όνομα: Επιλέξτε ένα όνομα για τη Βάση δεδομένων. Καλό θα ήταν το όνομα αυτό να παραπέμπει στο περιεχόμενό της.

Εισαγωγή: Δώστε μια σύντομη περιγραφή που να αναφέρει το σκοπό της ύπαρξης αυτής της Βάσης δεδομένων, το είδος του περιεχομένου της και κάποιες βασικές οδηγίες που θα μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοί σας κατά τη χρήση της Βάσης.

Διαθέσιμο από: Ορίστε από ποια ημερομηνία οι εκπαιδευόμενοί σας θα μπορούν να συμμετέχουν στη Βάση δεδομένων, δηλαδή να προσθέτουν τις δικές τους εγγραφές.

Διαθέσιμο στο: Ορίστε μέχρι ποια ημερομηνία οι εκπαιδευόμενοί σας θα μπορούν να συμμετέχουν στη Βάση δεδομένων, δηλαδή να προσθέτουν τις δικές τους εγγραφές.

Ορατό από: Ορίστε από ποια ημερομηνία η Βάση δεδομένων θα είναι ορατή στους εκπαιδευόμενούς σας.

Ορατό σε: Ορίστε μέχρι ποια ημερομηνία η Βάση δεδομένων θα είναι ορατή στους εκπαιδευόμενούς σας.

Απαιτούμενες καταχωρήσεις: Αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό καταχωρήσεων, οι οποίες θα απαιτούνται από τον κάθε εκπαιδευόμενο να εισάγει. Οι εκπαιδευόμενοι θα δουν ένα μήνυμα υπενθύμισης, αν δεν έχουν εισάγει τον απαιτούμενο αριθμό εγγραφών. Η διαδικασία δε θα ολοκληρωθεί αν δεν εισαχθούν οι απαιτούμενες καταχωρήσεις. Απαιτούμενες καταχωρήσεις πριν την προβολή: Αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό καταχωρήσεων, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εισάγει προτού του επιτραπεί να δει άλλες καταχωρήσεις στη Βάση δεδομένων.

Μέγιστες καταχωρήσεις: Πρόκειται για το μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων που ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλει στη Βάση δεδομένων. Αν ορίσετε τη τιμή της παραμέτρου αυτής σε «Κανένας», τότε οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εισάγουν απεριόριστο αριθμό καταχωρήσεων. Σχόλια: Μπορείτε να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους να κάνουν σχόλια σε κάθε καταχώρηση.

Απαιτείται έγκριση καθηγητή: Θα πρέπει οι καταχωρήσεις να εγκρίνονται από τον εκπαιδευτή πριν γίνονται εμφανείς στους εκπαιδευόμενους? Απαντήστε «Ναι» αν θέλετε να ελέγχετε το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στη Βάση δεδομένων, ώστε να αποκλείεται περιεχόμενο πιθανώς ακατάλληλο ή προσβλητικό.

Να επιτρέπεται η βαθμολόγηση των μηνυμάτων: Αν τσεκάρετε την επιλογή αυτή, τότε οι καταχωρήσεις των εκπαιδευομένων στη Βάση δεδομένων θα μπορούν να βαθμολογηθούν.

Βαθμός: Επιλέξτε βαθμό (δεν υπάρχει βαθμός – κλίμακα ξεχωριστοί και συγγενείς τρόποι γνώσεις - 1 έως 100).

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Βάση δεδομένων που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Βάση δεδομένων» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Βάση δεδομένων) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Βάση δεδομένων, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

Επιλέγοντας «Αποθήκευση και προβολή», μεταβαίνετε στην παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.12.2).

database2.jpg

Εικόνα 7.12.2: Περιβάλλον Βάσης δεδομένων πριν την εισαγωγή πεδίων

 
ellak/7.12.1.txt (416 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki