7.12.1.7 Αναζήτηση καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων

Επιλέγοντας την καρτέλα «Αναζήτηση», εμφανίζεται το περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.34. Με την επολογή αυτή, μπορείτε να αναζητήσετε μία ή περισσότερες καταχωρήσεις της Βάσης, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία με βάση τα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση (π.χ. Όνομα συγγραφέα). Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στο πως θα φαίνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησησης σε μια Βάση δεδομένων, όπως ο αριθμός των καταχωρήσεων που εμφανίζεται σε μια σελίδα και ο τρόπος ταξινόμησης (αύξουσα, φθίνουσα, κ.α.). Μάλιστα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση ρυθμίσεων».

database34.jpg

Εικόνα 7.12.34: Αναζήτηση καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων

 
ellak/7.12.1.7.txt (585 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki