Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP 9.04 + Εκπαιδευτικό υλικό

Περίληψη

Το κείμενο θα περιέχει έναν αναλυτικό οδηγό εγκατάστασης και ρύθμισης της λύσης Ubuntu LTSP για απολύτως αρχάριους χρήστες. Επίσης συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το σύστημα χωρίς το κόστος της συγγραφής νέου εκπαιδευτικού υλικού. Με αυτόν το τρόπο θα διευκολυνθεί η μετάβαση στο σύστημα Ubuntu LTSP ή γενικά σε εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

 1. Λίγα λόγια για την ελευθερία
 2. Τι είναι το LTSP;
 3. Τι είναι οι Thin Clients;
 4. Τι χρειαζόμαστε
 5. Συνδεσμολογία του δικτύου
 6. Αποκτώντας το λογισμικό που χρειάζεται
 7. Εγγραφή του αρχείου .iso σε CD
 8. Εκκίνηση από το CD
 9. Εγκατάσταση του εξυπηρετητή Ubuntu LTSP 9.04
 10. Βασικές ρυθμίσεις του εξυπηρετητή
 11. Εφαρμογές
 12. Μετατροπή ενός υπολογιστή σε thin client

Κεφάλαιο 2

 1. Εκπαιδευτική προσέγγιση
 2. Βασική χρήση υπολογιστή
 3. Επεξεργασία κειμένου
 4. Λογιστικά φύλλα
 5. Γλώσσα προγραμματισμού Logo
 6. Παρουσιάσεις
 7. Περιήγηση στο διαδίκτυο
 8. Εργασία επεξεργασίας κειμένου
 9. Συμπεράσματα

Ασκήσεις

 1. Βασική χρήση υπολογιστή – Ubuntu linux
 2. Επεξεργασία κειμένου – OpenOffice Writer
 3. Λογιστικά φύλλα - OpenOffice Calc
 4. Παρουσιάσεις - OpenOffice Impress.
 5. Γλώσσα Logo – Kturtle
 6. Περιήγηση ιστού – Mozilla Firefox
 7. Εργασία επεξεργασίας κειμένου – OpenOffice Writer

Αναφορές

 1. ΙΤΥ Υποέργο Ν.2: «Πιλοτική δημιουργία σχολικού εργαστηρίου με χρήση λογισμικού open source 2006»
 2. ΙΤΥ «Εγχειρίδιο εγκατάστασης Ubuntu 8.10 / LTSP σε σχολικά εργαστήρια»

Λήψη του οδηγού

Άδεια Χρήσης

 
ellak/ubuntu_9.04_ltsp_guide_educational_material.txt (3261 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki