Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

CiviCRM

http://civicrm.org/

Το CiviCRM αποτελεί ένα από τα πρώτα διαθέσιμα για ανάκτηση συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ υλοποίησης σχεσιακής διοίκησης. Το CiviCRM είναι διαδικτυακή εφαρμογή, διεθνής και κατάλληλα σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών ομάδων. Με την ενσωμάτωση της εφαρμογής στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Drupal και Joomla, το CiviCRM προσφέρει εργαλεία σύνδεσης και επικοινωνίας. Το σύστημα περιλαμβάνει μονάδες για διαδικτυακή συγκέντρωση και διαχείριση χρημάτων από χορηγίες, διαχείριση εκδηλώσεων και συμμετεχόντων, εξατομικευμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων και newsletter.

CentraView

http://www.centraview.com

Το CentraView είναι από τα κορυφαία συστήματα Συγκεντρωτικής Διοίκησης Επιχειρήσεων (CBM) και αποτελεί λύση ΕΛΛΑΚ που παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό λειτουργιών Διαχείρισης Επικοινωνίας, Αυτοματοποιημένης Προώθησης Πωλήσεων και Διοίκησης Πελατειακών Σχέσεων, μόνο με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή. Το CentraView δεν είναι απλά ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων. Προσφέρει ολοκληρωμένη επιχειρηματική διαχειριστική σουίτα που μειώνει την ανάγκη χρήσης διαφορετικών εφαρμογών. Μεταξύ των λειτουργικών είναι οι εξής:

 • Διαχείριση ποιότητας επιχειρηματικής επικοινωνίας
 • Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να λειτουργεί με POP και IMAP, και να συνδέει αυτόματα όλα τα μηνύματα με τα αρχεία του πελάτη
 • Ομάδα ημερολογίου
 • Δραστηριότητα παρακολούθησης και αναφοράς
 • Συγκεντρωτική διαχείριση αρχείων
 • Λειτουργίες μάρκετινγκ όπως μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Αυτοματοποιημένες πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων δυνατότητας εντοπισμού και δημιουργικής πρότασης
 • Πρόγραμμα εντοπισμού με απεριόριστα καθήκοντα και επιμέρους εργασίες, ορόσημα, ειδοποιήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρόνος και έξοδα εντοπισμού
 • Συχνές ερωτήσεις και συστήματα βάσης γνώσης
 • Λογιστικές αναφορές σχετικά με παραγγελίες, τιμολόγια, έξοδα και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις εγγραφές των πελατών
 • Μονάδα ανθρώπινων πόρων
 • Συγχρονισμός με MS Outlook, Outlook Express, Palm, Pocket PC, and Blackberry μέσω του αγωγού CompanionLink. * Συγχρονίζει όλες τις επαφές, τα στοιχεία του ημερολογίου, τις δραστηριότητες και τις σημειώσεις.
 • Πύλη για τον πελάτη που μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της στρατηγικής μάρκας προϊόντος
 • Τροποποιήσιμη διεπαφή με τη χρήση σχεδιαστικών φύλλων.
 • Σύστημα διαδικτυακής βοήθειας
 • Μονάδα διαχείρισης για τη ρύθμιση του λογισμικού βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων

CREAM

http://www.campware.org/en/camp/cream_news/

Το Cream είναι πολυγλωσσικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διαθέτει μονάδες για την αυτοματοποίηση των πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση εγγραφών, εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτία τύπου βασισμένα σε πρότυπο HTML, και κειμενογράφο WYSIWYG.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά σημεία του Cream είναι:

 • Λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος (σε μορφή κειμένου και HTML)
 • Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML
 • Επεξεργασία HTML μηνυμάτων με τον κειμενογράφο της HTML WYSIWYG
 • Ενημερωτικό δελτίο για τις συνδρομές ανώνυμων χρηστών
 • Εξωτερικά HTML έντυπα για συνδρομές δελτίων τύπων
 • Αποστολή HTML δελτίων τύπου
 • Επεξεργασία HTML δελτίων τύπου με κειμενογράφο WYSIWYG HTML
 • Φίλτρο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων είτε σε εγγεγραμμένους είτε στο σύνολο των συνδρομητών, είτε σε πελάτες με βάση το είδος, κατηγορία, προϊόν, ή εκστρατεία
 • Εισαγωγή των προϊόντων και των πελατών
 • Καρτέλες διεπαφής χρήστη για «επικοινωνία» και «πωλήσεις»
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες γλώσσες όπως Ολλανδικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Σερβικά
 • Αρχική σελίδα με συνδέσεις συντόμευσης και περίληψης
 • Σελίδα βοήθειας με συχνές ερωτήσεις, φόρουμ υποστήριξης και συνδέσεις
 • Λειτουργία της εφαρμογής σε περιβάλλον Windows

EGS

http://www.enterprisegroupwaresystem.org

To EGS αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα διαδικτυακής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και επιχειρήσεων με άδεια GPL. Οι κυριότερες λειτουργίες του έχουν ως εξής:

 • Διαχείριση λογαριασμών και πελατών
 • Παρακολούθηση ευκαιριών και διαδρομών πώλησης
 • Διοργάνωση δραστηριοτήτων
 • Προγραμματισμός διαφημιστικών εκστρατειών
 • Διαχείριση έργου, καθηκόντων και πόρων
 • Παρακολούθηση χρόνου και πόρων για χρήση στο έργο
 • Συμπλήρωση καταστάσεων ανθρωποωρών
 • Οργάνωση της υποστήριξης των πελατών και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Hipergate http://www.hipergate.org

To hipergate αποτελεί σύστημα διαδικτυακής εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ. Η εφαρμογή έχει ως στόχο την κάλυψη ευρέος φάσματος τεχνικών απαιτήσεων οποιουδήποτε φορέα. Όλες οι εφαρμογές αποτελούν διευθύνσεις από το Internet Explorer χωρίς να υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετου λογισμικού στον υπολογιστή. Η εφαρμογή διαθέτει πολυεταιρικές ικανότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία εταιρεία, κοινοπραξία ή να λειτουργήσει ως λύση ASP ικανή να εξυπηρετήσει απεριόριστο αριθμό μεμονωμένων πελατών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει συνεργατικά εργαλεία και λειτουργίες groupware, λειτουργία διαχείρισης επαφών, διοίκησης έργου, ηλεκτρονικού εμπορίου, διαχείριση μεγάλου όγκου μηνυμάτων και συνεργατική βιβλιοθήκη.

Loopfuse

http://loopfuse.com

To loopfuse αποτελεί σύστημα μάρκετινγκ επιχείρησης και αυτοματοποίησης πωλήσεων. Η εφαρμογή παρέχει στους φορείς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους δικτυακούς τους τόπους, να βαθμολογήσουν κι να δρομολογήσουν τις τιμές των πωλήσεων, να προωθήσουν εκστρατείες μάρκετινγκ. Παράλληλα το σύστημα παρέχει πλήρη υποστήριξη διαδικτυακών αναλύσεων και ενσωμάτωση Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων με τους μεγαλύτερους πωλητές. Το Loopfuse επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης τιμής ROI στο μάρκετινγκ και των πρωτοβουλιών του τμήματος πωλήσεων.

 • Το στοιχείο Loopfuse Web Analytics επιτρέπει στις επιχειρήσεις τον συντονισμό των δικτυακών τους τόπων για την αύξηση της ανταπόκρισης μέσω μηνυμάτων με ακριβή στατιστικά που καλύπτουν ευρύ φάσμα μετρήσεων. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα πωλήσεων επιτρέπει την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ομάδα πωλήσεων. Η αυτόματη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιτρέπει στους φορείς μάρκετινγκ να διαθέτουν μετρήσιμη διαδικασία που προσαρμόζεται με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
 • Ο Loopfuse διαχειριστής της εκστρατείας μάρκετινγκ παρέχει στις οργανώσεις μάρκετινγκ πλήρη έλεγχο σε όλες τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω email, το ίντερνετ μάρκετινγκ, και το παραδοσιακό μάρκετινγκ μέσω εντύπων. Η καινοτόμος ικανότητα της εφαρμογής να συνδέσει αυτούς τους τρόπους μάρκετινγκ στην πληροφορία Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και διαδικτυακής ανάλυσης σημαίνει ότι πλέον οι εταιρείες μάρκετινγκ είναι σε θέση να υπολογίσουν την ακριβή αξία ROI για όλες τις πρωτοβουλίες εκστρατείας είτε πρόκειται για διαφημιστική πινακίδα, είτε για email ή ακόμα και για σήμανση στον αυτοκινητόδρομο.
 • Το Loofuse OneView αποθηκεύει όλα τα δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και συνήθεις απεικονίσεις στη βάση δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η κατάτμηση των δεδομένων και η τήρησή τους για μελλοντική ανατροφοδότηση, εξαγωγή στη Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων ή εξαγωγή σε raw format.
 • Η ρύθμιση OneView CRM Integration επιτρέπει στους φορείς την αυτοματοποίηση της διαδικαίας διαβίβασης του ανταγωνιστικού προϊόντος στους ειδικούς πωλήσεων. Το Loopfuse είναι σε θέση να εξάγει μόνο όση πληροφόρηση επιθυμεί η εταιρεία παρέχοντας στους ειδικούς των πωλήσεων όλη την πληροφόρηση που χρειάζονται.
 • Από την στιγμή που έχουν κατατμηθεί τα ανταγωνιστικά προϊόντα και έχουν διαβιβαστεί στους ειδικούς πωλήσεων το OneView επιτρέπει στις οργανώσεις μάρκετινγκ να έχουν λεπτομερή εικόνα της προόδου μέσω της διαδρομής μάρκετινγκ και πωλήσεων καθώς και σημαντικά δημογραφικά δεδομένα.

OpenCRX

http://www.opencrx.org

Το OpenCRX αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Το σύστημα παρέχει: διαχείριση λογαριασμών/επαφών, διαχείριση πολύπλοκων νομικών οντοτήτων, ευκαιρίες, αναφορές, εντολές πωλήσεων, τιμολόγια, διοίκηση επικράτειας, καταλόγους προϊόντων, πολλαπλή τιμολόγηση και έκπτωση, διαχείριση καθηκόντων, υποστήριξη συνεργατικών πωλήσεων, υποστήριξη και υπηρεσίες πελατών (διαχείριση περιστατικών, διαχείριση συμβάσεων, υποστήριξη συνεργατικών υπηρεσιών, FAQ, παρακολούθηση εργασιών και λογαριασμοί), ειδοποίηση, διαχείριση εγγράφων

OpenEMM

http://www.openemm.org

To OpenEMM αποτελεί επαγγελματικό λογισμικό, πλήρως λειτουργικό, με κύριο χαρακτηριστικό την αποστολή δελτίων τύπου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ. Το OpenEMM είναι το πρώτο ανοικτού κώδικα λογισμικό για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ. Η βάση του κώδικα της εφαρμογής έχει αναπτυχθεί από το 1999 και χρησιμοποιείται (ως τμήμα του εμπορικού προϊόντος ASP E-marketing manager) από εταιρείες όπως η BenQ, CA, IBM, Siemens, Deutche telekom, Tiscali κ.α.. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ομάδες στόχους, ολοκληρωμένο επεξεργαστή HTML, καθώς και πλήρεις λειτουργίες αναφοράς και στατιστικής.

SugarCRM

http://sugarfrge.org/content/open-source

To SugarCRM αποτελεί το πλέον διαδεδομένο σύστημα Διαχείρισης πελατειακών Σχέσεων ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς υποστηρίζεται από ισχυρή κοινότητα ανάπτυξης και το μεγάλο αριθμό πρωταρχικών έργων που φιλοξενούνται στο Sugarforge. Το SugarCRM περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που ευνοούν τη βελτιστοποίηση της επιχείρισης. Ειδικότερα:

 • Διαχείριση λογαριασμών, επαφών ευκαιριών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Η εφαρμογή διαχειρίζεται τις σημαντικές λεπτομέρειες για τους πολύτιμους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών επαφών, σημαντικές δραστηριότητες και ευκαιρίες.
 • Διαχείριση δραστηριότητας πωλήσεων: διαχείριση σημαντικών πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων πωλήσεων, συναντήσεων, και καταγραφή σημειώσεων και μηνυμάτων σχετιζόμενων με τους λογαριασμούς ή τις ευκαιρίες.
 • Dashbard: παρέχει ενιαία απεικόνιση των πλέον σημαντικών στατιστικών για την απόδοση των πωλήσεων συμπεριλαμβανομένης διαδρομής των σταδίων πωλήσεων διαδρομή ανά μήνα, ευκαιρία βάσει του αποτελέσματος και ευκαρία ανά στάδιο πώλησης.
 • Εντοπισμός σφαλμάτων και διαχείριση περιστατικών: Προαιρετικές λειτουργίες διαχείρισης σφαλμάτων και περιστατικών για την εξασφάλιση των πελατών ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και για την παροχή ουσιώδους πληροφορίας για την κατάσταση των πελατών.
 • Ρυθμιζόμενη διεπαφή χρήστη: Η εφαρμογή μπορεί να παραμετροποιηθεί επί τόπου από τον τελικό χρήστη χωρίς την εμπλοκή ακριβών εξωτερικών συνεργατών. Είναι εύκολη η προσθήκη ή απομάκρυνση πεδίων, η αλλαγή των περιεχομένων στις λίστες και η τροποποίηση των ορατών σημάνσεων είτε για λογαριασμό του χρήστη είτε για λογαριασμό της επιχείρησης.

vTiger

http://vtiger.com

Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που παρέχει διαχείριση ευκαιριών και ανταγωνιστικών προϊόντων, υποσυστήματα δραστηριοτήτων και αναφορών, dashboards, ενσωμάτωση με Microsoft outlook & Mozilla Thunderbird, εύκολη παραμετροποίηση προϊόντος, καθώς και οργάνωση εκστρατείας. Η εφαρμογή ενσωματώνει λειτουργίες διαχείρισης αποθέματος, όπως προϊόντα, τιμές, βιβλία πωλητές, αιτήματα πωλήσεων, εντολές αγορών, εντολές πώλησης, τιμολόγηση με λειτουργίες CRM, όπως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λογαριασμοί και επαφές, ευκαιρίες. Η χρήση του VTiger επιτρέπει την απόλυτη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων πριν την πώληση και πριν την αγορά σε ενιαία εφαρμογή.

XRMS

http://xrms.sourceforge.net

Πρόκειται για ολοκληρωμένο και ρυθμιζόμενο σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

 • Διαχείριση πελατών: περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύνολο πεδίων για τον εντοπισμό εταιρειών, των επαφών τους, και πληθώρας πληροφοριών επ’ αυτών.
 • Αυτοματοποιημένη δύναμη πωλήσεων: παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όλη τη διάρκεια του σταδίου πώλησης. Η λειτουργία επιτρέπει παραμετροποίηση της διαδικασίας πωλήσεων και υποστηρίζει διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης.
 • Υποστήριξη πελατών: Το XRMS χρησιμοποιείται περιστατικά για την παρακολούθηση θεμάτων υποστήριξης πελατών. Τα περιστατικά είναι πλήρως ρυθμιζόμενα και συνδέονται με διαγράμματα ροής και αναθέσεις ρόλων.
 • Διαχείριση εκστρατείας: Οι εκστρατείες αποτελούν δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπως οι αποστολές μηνυμάτων ή οι συναντήσεις και αφορούν τη δημιουργία ανταγωνιστικού προϊόντος.
 • H XRMS παρέχει βασικές λειτουργίες οργάνωσης εκστρατείας για τον εντοπισμό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της διαδικασίας πώλησης. Αυτή η λειτουργία βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας: οι χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα στις επαφές της εταιρείας, και να χρησιμοποιούν τυποποιημένα ή παραμετροποιημένα έντυπα. Τα έντυπα δημιουργούνται με προγραμμένα περιεχόμενα τα οποία μπορούν να μεταβληθούν πριν την αποστολή.
 • Διάδραση πελατών και παρακολούθηση ενεργειών: η λειτουργία παρέχει παρακολούθηση οποιασδήποτε ενέργειας των χρηστών και τους θέτει σε επαφή με την εταιρεία (π.χ. κλήσεις, επιστολές, συναντήσεις και emails). Οι δραστηριότητες συνδέονται με τις Εταιρείες και τις Επαφές και μπορούν επίσης να σχετιστούν με Εκστρατείες, περιστατικά και ευκαιρίες. Οι ενέργειες είναι δυνατό να έχουν συμμετέχοντες από διαφορετικές εταιρείες.
 • Αναφορά εκθέσεων και ανάλυση: Η διεπαφή του φυλλομετρητή παρέχει ευέλικτες απεικονίσεις δεδομένων που επιτρέπουν την ταξινόμηση και ομαδοποίηση των δεδομένων, την επανεμφάνιση ή απόκρυψη στηλών και την εξαγωγή δεδομένων πινάκων για ανάλυση. Περιλαμβάνονται τυποποιημένα έντυπα αναφοράς αλλά είναι δυνατή και η δημιουργία εξατομικευμένων αναφορών. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών μέσω εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας τρίτου μέρους, όπως Crystal reports.
 • Διαχείριση εγγράφων: Τα αρχεία και οι φάκελοι μπορούν να συνδεθούν με μια οντότητα. Τα αρχεία μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου αρχεία και στα αρχεία PDF & MS Office διεξάγονται αναζητήσεις.
 
ellak/διαχείριση_πελατειακών_σχέσεων.txt (25 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki