Κατάλογος λογισμικών που έχουν ενισχυθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Τα παρακάτω 54 λογισμικά έχουν ενισχυθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η οικονομική ενίσχυση είναι αντιπροσωπευτική των εργασιών που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής αξιολόγησης και παρέχεται ως αναγνώριση της συνεισφοράς των συντελεστών του κάθε έργου στην κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα ενσωματώσουν αξία που προέρχεται και από την εθελοντική εργασία προγραμματιστών από όλο τον κόσμο που προφανώς είναι πολλαπλάσια της ενίσχυσης που παρέχεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Έργα Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ,

Προσκλήσεις και Αποτελέσματα Διαγωνισμών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ & Αποτελέσματα Διαγωνισμών Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ


Έργα ΕΛ/ΛΑΚ χρήσιμα για τον Δημόσιο Τομέα,

Οδηγοί ΕΛ/ΛΑΚ,

 
ellak/oss_loc_dev.txt (63 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki