Προστασία και επαναφορά δεδομένων

Areca Backup

http://areca.sourceforge.net/

Πρόκειται για λογισμικό δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων αρχείων που έχει αναπτυχθεί σε Java. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

 • η συμπίεση αρχείων (σε μορφή Zip και Zip64)
 • η κρυπτογράφηση αρχείων (αλγόριθμος κρυπτογράφησης AES και τριπλής DES)
 • η αποθήκευση σε τοπικό σκληρό δίσκο, σε οδηγό δικτύου, σε συσκευή USB, σε εξυπηρετητή FTP
 • τα φίλτρα πηγαίων αρχείων (με βάση την επέκταση, τους υποκαταλόγους, κανονικές εκφράσεις (regular expressions), το μέγεθος, την ημερομηνία, τη χρήση)
 • η πλήρης υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων
 • η συγχώνευση/διαγραφή αρχείων (μπορεί κανείς να συγχωνεύσει συνεχόμενα αρχεία σε ένα αρχείο ή να διαγράψει τα τελευταία αρχεία)
 • η επαναφορά αρχείων από κάποια ημερομηνία και έπειτα
 • ο μηχανισμός συναλλαγών (όλες οι κρίσιμες διεργασίες, όπως οι διεργασίες εφεδρικών αντιγράφων και συγχωνεύσεων, υποστηρίζουν μηχανισμό συναλλαγών που διασφαλίζει την ακεραιότητα των εφεδρικών αντιγράφων)
 • οι αναφορές εφεδρικών αντιγράφων (η εφαρμογή παράγει αναφορές εφεδρικών αντιγράφων που μπορούν να αποθηκευθούν στο δίσκο ή να αποσταλούν μέσω email)
 • η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για δικαιώματα αρχείων και συμβολικούς συνδέσμους (μόνο στο Linux)
 • η εξερεύνηση του περιεχομένου των αρχείων
 • η περιγραφή των αρχείων (για κάθε αρχείο υπάρχει περιγραφή που περιέχει διάφορες πληροφορίες, όπως το συγγραφέα, τον τίτλο, την ημερομηνία, την περιγραφή και άλλα δεδομένα)
 • η εξερεύνηση του ιστορικού των αρχείων (καταγραφή του ιστορικού των αρχείων όσον αφορά τη δημιουργία τους, τις τροποποιήσεις τους και τη διαγραφή τους)
 • προσομοίωση εφεδρικών αντιγράφων (χρήσιμα για να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων)
 • ιστορικό ενεργειών χρηστών (διατήρηση του ιστορικού όλων των ενεργειών των χρηστών)
 • δείκτες αρχείων (υπολογισμός αρκετών δεικτών οι οποίοι βοηθούν το χρήστη στην καθημερινή διαχείριση των αρχείων)

CleverSafe

http://www.cleversafe.org/

Το Cleversafe χρησιμοποιεί αλγορίθμους διασποράς πληροφοριών (information dispersal algorithms, IDAs) για το διαχωρισμό των δεδομένων σε μη αναγνωρίσιμα τεμάχια δεδομένων (data slices) και την κατοπινή διανομή τους, μέσω του Διαδικτύου, σε πολλαπλές θέσεις αποθήκευσης εντός ενός δικτύου διασκορπισμένης αποθήκευσης (dispersed storage network, dsNet). Η αποθήκευση του Cleversafe περιλαμβάνει τρία στρώματα: έναν υπολογιστή, μια συσκευή πρόσβασης και χώρους αποθήκευσης των τεμαχίων δεδομένων. Οι υπολογιστές, συνδεόμενοι με τη συσκευή πρόσβασης, χρησιμοποιούνται για την υποβολή, την ανάκτηση ή τη διαγραφή των δεδομένων των χρηστών. Μπορούν να εκτελούν τις συνηθισμένες λειτουργίες του συστήματος αρχείων (αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή). Η συσκευή πρόσβασης συνδέεται ως οδηγός στον υπολογιστή. Το λογισμικό της συσκευής πρόσβασης αποθηκεύει και ανακτά τεμάχια δεδομένων από ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης. Η παραπάνω σχεδίαση επιτρέπει την πλήρη ανάκτηση των δεδομένων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ένας συγκεκριμένος αριθμός χώρων αποθήκευσης δεδομένων. Το σύστημα Cleversafe μπορεί να λειτουργεί ομαλά ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές βλάβες του υλικού ή των θέσεων αποθήκευσης και να διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια. Επειδή, η εφαρμογή εξαλείφει την ανάγκη αποθήκευσης πολλαπλών αντιγράφων των δεδομένων, η συνολική επιπρόσθετη ποσότητα δεδομένων που αποθηκεύεται δεν ξεπερνά το 30-100% της αρχικής ποσότητας δεδομένων. Αντιθέτως, άλλες εφαρμογές που δημιουργούν τρία με τέσσερα αντίγραφα των δεδομένων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αποθηκευμένων δεδομένων, αύξηση της τάξης του 300-400%.

iFolder

http://www.ifolder.com/

Το iFolder αποτελεί απλή και ασφαλή λύση αποθήκευσης δεδομένων που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να παράγει εφεδρικά αντίγραφα, να προσπελάζει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά του αρχεία από οπουδήποτε και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μόλις κανείς εγκαταστήσει το iFolder, μπορεί με απλό τρόπο να αποθηκεύσει τα αρχείο τοπικά και η εφαρμογή αυτόματα θα ενημερώσει τα αρχεία σε έναν εξυπηρετητή δικτύου και θα τα διανείμει στις υπόλοιπες μηχανές που αυτός χρησιμοποιεί.

Restore

http://restore.holonyx.com/

Το RESTORE, που αναπτύχθηκε από την Holonyx, αποτελεί εταιρική ελεύθερη λύση ανοιχτού κώδικα για τη δικτυακή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά δεδομένων για συστήματα Windows, Novell, Mac OS X, Unix και Linux. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων πολλαπλών σταθμών εργασίας, εξυπηρετητών και κέντρων δεδομένων. Μπορεί και εκτελείται σε τοπικά δίκτυα, σε δίκτυα ευρείας περιοχής και στο Διαδίκτυο. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

 • Πρόσβαση μέσω φυλλομετρητή: Μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στο δικό του σύστημα RESTORE απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει τόσο στους χρήστες όσο και στους διαχειριστές να δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα ή να ελέγχουν την κατάσταση των αυτοματοποιημένων εφεδρικών αντιγράφων οποιαδήποτε χρονική στιγμή από οποιαδήποτε τοποθεσία έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Πρόσβαση στα εφεδρικά αντίγραφα μέσω του WebDAV: Το RESTORE παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα μέσω του WebDav
 • Παροχή δικαιωμάτων σε επίπεδο χρήστη: Η εφαρμογή δίδει στους χρήστες και σε ομάδες χρηστών καθορισμένα δικαιώματα χρήσης αρχείων
 • Ασφάλεια: Καθορισμός του επιπέδου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία αποθήκευσης
 • Αναφορά σφαλμάτων: Παροχή αναφορών σφαλμάτων του συστήματος ανά διάφορα διαστήματα
 • Δυναμική χρονοδρομολόγηση: Δυνατότητα τόσο απλής όσο και πολύπλοκης χρονοδρομολόγησης που είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη
 • Εφεδρικά αντίγραφα πολλών λειτουργικών συστημάτων: Linux, OS X, Windows (95, 98, 2000, ME, XP, NT)
 • Γρήγορη επαναφορά: Γρήγορη και εύκολη επαναφορά αρχείων που πρέπει να ανακτηθούν σε πραγματικό χρόνο
 • Κλιμακωτή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων: Το RESTORE δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα μόνο των αρχείων που έχουν τροποποιηθεί στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, βελτιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό το χώρο του δίσκου και τη χρήση του εύρους ζώνης
 • Βάση δεδομένων MySQL: Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των βάσεων δεδομένων της MySQL
 • Εξυπηρετητές και σταθμοί εργασίας: Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων όλων των εξυπηρετητών και σταθμών εργασίας ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα
 • Διαδικτυακοί χώροι FTP: Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα διαδικτυακών χώρων
 • Ειδοποιήσεις: Το RESTORE ενημερώνει μέσω email το διαχειριστή και τους χρήστες για την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων
 
ellak/προστασία_και_επανα_ορά_δεδομένων.txt (15 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki