7.3.1 Δημιουργία Ομάδας Συζητήσεων

Επιλέγοντας «Ομάδα Συζητήσεων» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.3.1).

Η φόρμα δημιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

Όνομα ομάδας συζητήσεων: Επιλέξτε το κατάλληλο όνομα για την Ομάδα Συζητήσεων σας. Τύπος ομάδας συζητήσεων: Διαλέξτε τον κατάλληλο τύπο ομάδας.

  • Κάθε άτομο θέτει ένα θέμα συζήτησης: κάθε πρόσωπο μπορεί να δημοσιεύσει ακριβώς ένα νέο θέμα συζήτησης (καθένας μπορεί να απαντήσει σε αυτό εν τούτοις). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε ο κάθε εκπαιδευόμενος να αρχίσει μια συζήτηση για παράδειγμα τις σκέψεις του σχετικά με το θέμα της εβδομάδας, και καθένας να αποκρίνεται σε αυτές.
  • Μια απλή συζήτηση: είναι απλά ένα μόνο θέμα, όλο σε μία σελίδα. Ο τύπος αυτός είναι χρήσιμος για σύντομες συζητήσεις που εστιάζονται σε ένα θέμα.
  • Ομάδα συζητήσεων Ε και Α: σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τα μηνύματα των υπολοίπων και να απαντήσουν σε αυτά μόνο εφόσον καταθέσουν πρώτα τη δική τους άποψη.
  • Πρότυπο ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση: είναι μια ανοικτή Ομάδα συζητήσεων όπου οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει ένα νέο θέμα οποιαδήποτε στιγμή.

Εισαγωγή ομάδας συζητήσεων: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε το κείμενο των συζητήσεων.

1.jpg Εικόνα 7.3.1: Φόρμα δημιουργίας Ομάδας Συζητήσεων

Υποχρεωτική εγγραφή όλων;: Όταν ένα πρόσωπο εγγράφεται σε μια Ομάδα συζητήσεων σημαίνει ότι θα του στέλνονται αντίγραφα κάθε μηνύματος που δημοσιεύονται στην Ομάδα συζητήσεων με email (τα μηνύματα στέλνονται περίπου σε 60 λεπτά αφότου το μήνυμα γράφτηκε αρχικά). Οι χρήστες μπορούν συνήθως να επιλέξουν εάν θέλουν ή όχι να εγγράφονται σε κάθε Ομάδα συζητήσεων. Παρόλα αυτά, εάν ένας εκπαιδευτής υποχρεώσει τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν υποχρεωτικά σε μια Ομάδα Συζητήσεων τότε αυτή η επιλογή απενεργοποιείται και καθένας στην τάξη θα λαμβάνει αντίγραφα των μηνυμάτων της συζήτησης μέσω email. Ανάγνωση παρακολούθησης για αυτή την ομάδα συζήτησης: Εάν είναι ενεργοποιημένο η «ανάγνωση παρακολούθησης» στις Ομάδες Συζητήσεων, τότε οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν ποια από τα μηνύματα στις συζητήσεις έχουν ήδη διαβάσει και ποια όχι. Μέγιστο μέγεθος επισυναπτόμενου: Επιλέξτε μέγιστο μέγεθος συνημμένων.

Αθροιστικός τύπος: Σας δίνετε η δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις των μηνυμάτων μιας Ομάδα Συζητήσεων μπορούν να καθορίζουν την τελική βαθμολογία (για κάθε μήνυμα και για κάθε Ομάδα Συζητήσεων).

  • Μέσος όρος αξιολογήσεων: Δίνεται ο μέσος όρος των αξιολογήσεων των μηνυμάτων κάθε Ομάδας Συζητήσεων.
  • Αρίθμηση αξιολογήσεων: Δίνεται ο αριθμός των αξιολογήσεων των μηνυμάτων κάθε Ομάδας Συζητήσεων.
  • Μέγιστη αξιολόγηση: Δίνεται η μέγιστη βαθμολογία από τις αξιολογήσεις των μηνυμάτων κάθε Ομάδας Συζητήσεων.
  • Ελάχιστη αξιολόγηση: Δίνεται η ελάχιστη βαθμολογία από τις αξιολογήσεις των μηνυμάτων κάθε Ομάδας Συζητήσεων.
  • Άθροισμα αξιολογήσεων: Δίνεται το άθροισμα όλων των αξιολογήσεων που υπέβαλε ο κάθε χρήστης σε μια Ομάδα Συζτητήσεων.

Βαθμός: Καθορίζεται η κλίμακα της βαθμολογίας. Μπορεί να έχει τιμή 1-100 ή αν έχετε δημιουργήσει κάποια δική σας κλίμακα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Περιορισμός των αξιολογήσεων των μηνυμάτων με ημερομηνίες σε αυτό το διάστημα: Περιορίστε την αξιολόγηση στα μηνύματα που έχουν αποσταλεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καθορίστε το χρονικό αυτό διάστημα (από πότε μέχρι πότε). Κατώφλι δημοσιεύσεων για μπλοκάρισμα: Η επιλογή αυτή αφορά τον έλεγχο των δημοσιεύσεων (καταχωρήσεων) στην Ομάδα Συζτητήσεων. Η έννοια του ελέγχου των δημοσιεύσεων είναι πολύ απλή. Οι χρήστες θα εμποδιστούν να κάνουν νέα δημοσίευση πέραν του καθορισμένου αριθμού σε μια δεδομένη περίοδο, και καθώς θα πλησιάζουν σε αυτόν τον αριθμό, θα προειδοποιούνται ότι πλησιάζουν το όριο. Ορίστε την περίοδο, στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας το πεδίο «Χρονική περίοδος για μπλοκάρισμα». Στο πεδίο «Κατώφλι δημοσιεύσεων για μπλοκάρισμα» δώστε έναν αριθμό ώστε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό επιτρεπτών δημοσιεύσεων για τη δεδομένη περίοδο. Τέλος, στο πεδίο «Κατώφλι δημοσιεύσεων για προειδοποίηση» μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό δημοσιεύσεων που όταν οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν θα λάβουν μια προειδοποίηση ότι πλησιάζουν στο μέγιστο αριθμό δημοσιεύσεων. Καμία από αυτές τις ρυθμίσεις δεν επηρεάζει τις δημοσιεύσεις των εκπαιδευτών.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Ομάδα Συζητήσεων που μόλις δημιουργήσατε, επιλέξτε «Τροποποίηση του/της Ομάδα Συζητήσεων» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Ομάδας Συζητήσεων) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Ομάδας Συζητήσεων, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.3.1.txt (500 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki