6.2 ΕΤΙΚΕΤΑ

Η Ετικέτα (Εικόνα 6.2.1) χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κειμένου ή γραφικών ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες ή πηγές πληροφοριών. Για την προσθήκη δηλαδή διαφόρων σημειώσεων ή πληροφοριών στη λίστα των δραστηριοτήτων/πηγών πληροφοριών ή την τοποθέτηση κάποιας ετικέτας για τη δραστηριότητα/πηγή πληροφοριών που ακολουθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ετικέτα, επειδή δεν είναι δραστηριότητα, δεν εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες μετά τη δημιουργία της.

etiketa1.jpg

Εικόνα 6.2.1: Πηγή πληροφοριών Ετικέτα

Ως εκπαιδευτής έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε Ετικέτα στο μάθημά σας. Επιλέγοντας «Προσθήκη μιας ετικέτας» από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 6.1.1) εμφανίζεται μια νέα φόρμα (Εικόνα 6.2.2).

etiketa2.jpg

Εικόνα 6.2.2: Φόρμα δημιουργίας Ετικέτας

Στην οθόνη προσθήκης της Ετικέτας συμπληρώστε το κείμενο που θέλετε να έχει η Ετικέτα στο πεδίο «Κείμενο ετικέτας». Η Ετικέτα, που προστέθηκε, τοποθετείται στη λίστα μετά την τελευταία δραστηριότητα ή πηγή πληροφοριών που έχετε προσθέσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ετικέτα, επειδή δεν είναι δραστηριότητα, δεν εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες μετά τη δημιουργία της.

 
ellak/6.2.txt (594 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki