Στατιστική Ανάλυση με το OpenOffice Calc!

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο βοηθό για μαθητές/φοιτητές/μεταπτυχιακούς που πρέπει να κάνουν μία στατιστική ανάλυση και θέλουν να την κάνουν με το OpenOffice Calc! Το κίνητρο για τη συγγραφή του αποτέλεσε μία σειρά σεμιναρίων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το OpenOffice.org τα οποία οργάνωσε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα έτη 2007 και 2008 και που είχα την τύχη να παρακολουθήσω!

Το βιβλίο περιέχει οχτώ κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται η παραμετροποίηση του OpenOffice.org. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο OpenOffice Writer, σε ορισμένα μάλλον εξεζητημένα αλλά χρήσιμα θέματα. Το 3ο κεφάλαιο είναι μία συμβολική αναφορά στο OpenOffice Base. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μία διεξοδική αναφορά στο OpenOffice Calc ενώ στο 5ο περιγράφονται συνηθισμένες στατιστικές διεργασίες και ο τρόπος υλοποίησης τους με το OpenOffice Calc. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται μία περισσότερο συστηματική αναφορά στους στατιστικούς ελέγχους ισότητας μέσων τιμών. Στο 7ο κεφάλαιο περιγράφεται η λύση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με το OpenOffice Calc. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή στο OpenOffice Impress και στη δημιουργία παρουσιάσεων.

Μπορείτε να το μεταφορτώσετε από την ιστοσελίδα http://users.sch.gr/epdiaman/images/stories/ergasies/biblia/stat_OOo_3_1st_edition.pdf.

Καλή ανάγνωση! Για παρατηρήσεις, σχόλια και διορθώσεις στο epdiamantopoulos@yahoo.gr

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος

 
ellak/ooo_statistics_guide.txt (50 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki