2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αρχικά χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κενή βάση δεδομένων για την πλατφόρμα Moodle. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος στο σκληρό δίσκο για την αποθήκευση υλικού και αρχείων που θα φορτωθούν στην πλατφόρμα Moodle κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έπειτα από τις δύο αυτές ενέργειες μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.

 
ellak/2.3.txt (669 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki