8. Σενάρια χρήσης του Moodle

Προτάσεις και πρακτικές συμβουλές για την υλοποίηση εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση του Moodle.

Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές που θα πάρουν μέρος στην υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων με τη χρήση του Moodle να έχουν περάσει πρώτα από μια διαδικασία προετοιμασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βοηθήσετε τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν καλύτερα το τι περιλαμβάνει η εξ’αποστάσεως διδασκαλία. Επίσης κατά την προετοιμασία των εκπαιδευτών μπορείτε να διαμορφώσετε ένα στοιχειώδες και τυποποιημένο πλαίσιο οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται από το σύνολο των εκπαιδευτών. Η διαδικασία προετοιμασίας μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • ως ένα διαδικτυακό μάθημα στο Moodle το οποίο καλούνται να παρακολουθήσουν, ως εκπαιδευόμενοι, οι μελλοντικοί εκπαιδευτές. Μέσα από το μάθημα αυτό οι εκπαιδευτές, ειδικά αυτοί που δεν έχουν πρότερη εμπειρία στη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, θα έρθουν σε επαφή με τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και θα δουν εναλλακτικούς τρόπους χρήσης αυτών. Ακόμη, μέσα από αυτή την εμπειρία μπορείτε να μυήσετε τους εκπαιδευτές σε χρήσιμες διδακτικές τεχνικές όπως η καλλιέργεια κινήτρων και η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, τις οποίες οι εκπαιδευτές θα εφαρμόσουν με τη σειρά τους στα δικά τους διαδικτυακά μαθήματα.
  • ως ένα σεμινάριο με την εξής πιθανή διάρθρωση:

Παρουσίαση Moodle Η παρουσίαση του Moodle μπορεί να ξεκινήσει με μια PowerPoint παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας Moodle. Με στόχο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σε όσα ειπώθηκαν μπορεί να ακολουθήσει μια ζωντανή περιήγηση στην παλατφόρμα Moodle (επεξήγηση των δραστηριοτήτων, ανάλυση του τρόπου εισαγωγής των δραστηριοτήτων στο Moodle, και επεξήγηση του επεξεργαστή κειμένου). Στη συνέχεια ο επιμορφωτής του σεμιναρίου αναλαμβάνει να δημιουργήσει ζωντανά ένα μάθημα στο Moodle και να παρουσιάσει συνοπτικά τις επιμέρους ρυθμίσεις του μαθήματος (πώς ορίζονται οι ρόλοι, πώς οργανώνονται τα αρχεία του μαθήματος, και πώς γίνεται η επεξεργασία του προφίλ).

-Σενάρια Περιπτώσεων

Μετά την παρουσίαση του Moodle οι μελλοντικοί εκπαιδευτές καλούνται να ολοκληρώσουν σύντομες εργασίες όπως η προσθήκη περιεχομένου και η ανάθεση ρόλων. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι εκπαιδευτές να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να τους έχουν αποδοθεί δικαιώματα εκπαιδευτή. Επίσης χρήσιμο θα ήταν ο επιμορφωτής του σεμιναρίου να έχει ήδη δημιουργήσει ένα μάθημα στο Moodle με θεματική οργάνωση. O αριθμός των θεματικών ενοτήτων θα είναι όσοι και οι εκπαιδευτές ώστε σε κάθε εκπαιδευτή να αντιστοιχεί μία θεματική ενότητα, η οποία μάλιστα θα έχει ως τίτλο το όνομα του εκπαιδευτή.

- Τεστ Ερωτήσεων Με στόχο τόσο την αποτίμηση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας του σεμιναρίου όσο και την περεταίρω εξοικείωση των εκπαιδευτών με τις δραστηριότητες του Moodle μπορούν να δημιουργηθούν τεστ ερωτήσεων και ερωτηματολόγια αξιολόγησης με τη βοήθεια του Κουίζ.

- Σχολιασμός αποτελεσμάτων και Συζήτηση

  • Εξίσου σημαντικό είναι να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Moodle ως εργαλείο επικοινωνίας για να ενισχύσετε το αίσθημα της κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προτεινόμενοι τρόποι:

- Δημιουργήστε ένα χώρο όπου θα αναρτάτε πόρους π.χ έγγραφα, εικόνες που μπορεί να εμπίπτουν στα γενικότερα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Μια καλή ιδέα θα μπορούσε να είναι και η δημιουργία χώρου ειδήσεων.

- Ενθαρρύνετε την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων με τη χρήση του Moodle.

- Οι εκπαιδευτές των μαθημάτων χρησιμοποιήστε εργαλεία του Moodle, όπως το Ημερολόγιο, για την ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημά σας.

 
ellak/casestudy.txt (4 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki