5.8 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάθε μάθημα περιλαμβάνεται μία προκαθορισμένη ομάδα συζητήσεων, την «Ομάδα συζητήσεων ειδήσεων», η οποία περιλαμβάνει τα νέα του μαθήματος. Τα μηνύματα που αποστέλλονται στη συγκεκριμένη Ομάδα Συζητήσεων, εμφανίζονται στο μπλοκ Τελευταία νέα (Εικόνα 5.8.1). Αντίστροφα, ό,τι θέμα προστίθεται στο συγκεκριμένο μπλοκ, αποτελεί μέρος της «Ομάδας συζητήσεων ειδήσεων».

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα που καταχωρήθηκε πρόσφατα σε αυτή την Ομάδα Συζητήσεων, επιλέξτε το σύνδεσμο «περισσότερα...» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο του μηνύματος. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο «Παλαιότερα θέματα...» για να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν στη συγκεκριμένη Ομάδα Συζητήσεων του μαθήματος.

news1.jpg

Εικόνα 5.8.1: Μπλοκ Τελευταία νέα

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση του εκπαιδευτή, υπάρχει επιπρόσθετα η επιλογή «Προσθήκη νέου θέματος», με την οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει ένα θέμα στην «Ομάδα συζητήσεων ειδήσεων», ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στη δραστηριότητα «Ομάδα συζητήσεων».

 
ellak/5.8.txt (2 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki