Κείμενο πρότασης

Το πλήρες κείμενο της πρότασης βρίσκεται εδώ

Report

Το report με την τεκμηρίωση για το τι έκανα και πώς βρίσκεται εδώ

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα βρίσκονται στο wireles-testing tree και κάποια από αυτά έχουν μπει και στην έκδοση 2.6.30 του πυρήνα. Μπορείτε να δείτε το wireless-testing repository εδώ

 
ellak/ath5k.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki