Περίληψη

Με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη δράσεων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η διαλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό, τη δόμηση και συγγραφή του υλικού σύμφωνα με τα πρότυπο μαθησιακών τεχνολογίων και κυρίως το SCORM το οποίο είναι το επικρατέστερο. Για λόγους ευκολίας και ταχύτητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιου υλικού υπάρχουν διάφορες εφαρμογές (εμπορικές και μη) οι οποίες απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία δημιουργίας διαλειτουγικών πακέτων εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης.

Δύο από τις πιο γνωστές εφαρμογές ανοικτού κώδικα είναι το RELOAD και το eXe. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι εφαρμογές αυτές, παρέχουν δυνατότητες για μετάφραση των μηνυμάτων τους σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα. Το εργαλείο Reload δεν περιλαμβάνει ελληνική μετάφραση. Αντίθετα στο εργαλείο eXe έχει γίνει στο παρελθόν μια πρώτη ελληνοποίηση η οποία όμως κρίνεται ελλειπής, μιας και δεν είναι ολοκληρωμένη ενώ αρκετά μηνύματα δεν περιέχουν δόκιμους όρους. Επομένως στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης προτείνεται:

  1. Η ελληνοποίηση των εφαρμογών RELOAD και eXe.
  2. Η συγγραφή οδηγών δημιουργίας πακέτων SCORM στις παραπάνω εφαρμογές καθώς και την περαιτέρω χρήση των παραγόμενων SCORM πακέτων σε πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (π.x. Open eClass)

Τεκμηρίωση Χρησιμότητας

Η τοπικοποίηση σε συνδυασμό με την ύπαρξη οδηγών δημιουργίας SCORM πακέτων με χρήση των παραπάνω εφαρμογών δημιουργεί ένα ισχυρό βοήθημα σε όλους όσους (εκπαιδευτικούς, καθηγητές, φορείς εκπαίδευσης, κλπ) επιθυμούν να δημιουργήσουν διαλειτουργικό εκπαιδευτικό υλικό τηλεκπαίδευσης. Χάρη στη διαλειτουργικότητα που προσφέρει το πρότυπο SCORM, το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό αποκτά παραμένουσα αξία και θα μπορεί να μεταφορτωθεί σε όλες τις γνωστές ανοικτές πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (π.χ OpeneClass, Moodle κ.ά.)

Παραδοτέα

Αφού ολοκληρώθηκε το έργο δημιουργήθηκαν:

Συγγραφική Ομάδα - Ομάδα Μετάφρασης

  • Ιωάννης Εξηνταρίδης
  • Κωνσταντίνος Τσακάλογλου
  • Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
  • Σταυρούλα Γεωργιάδη

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα παραπάνω μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@openeclass.org

 
ellak/exe_reload.txt (14 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki