Παραδοτέα:

Έγινε συνολικό refactoring του προγράμματος έτσι ώστε να μετατεθεί όλος ο κώδικας από τις φόρμες στο αρχείο MyPatients.odb. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στον κώδικα όπου αυτό χρειαζόταν. Τμήματα κώδικα κοινά σε διάφορες φόρμες ενωποιήθηκαν. Έγιναν κάποιες διορθώσεις και προσθήκες στο πρόγραμμα εγκατάστασης για linux. Οι οδηγίες χρήσης απέκτησαν GNU Free Documentation License και διανέμονται σε μορφή υβριδικού αρχείου PDF/ODF και όχι σε PDF όπως παλιότερα (για να τροποποιηθεί με OpenOffice.org χρειάζεται το PDF Import Extension). Τέλος εκμεταλευόμενο μια νέα δυνατότητα τού OpenOffice.org 3.1, το πρόγραμμα απέκτησε μερικά εικονίδια σε ορισμένα πλήκτρα του, ενώ πολλά πλήκτρα από τις φόρμες ματανάστευσαν σε μενού και toolbars για να δώσουν ένα πιο καθαρό user interface.

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος είναι στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://mobi-doc.com/MyPatients_3.0.4.zip

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή OpenDocument:

http://mobi-doc.com/MyPatients.odp

 
mypatients/παραδοτέα.txt (1295 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki