7.4.6 Αναμονή εγγραφών για έγκριση

Αν κατά τη δημιουργία του Λεξικού δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «Αποδοχή εξ ορισμού» τότε οι εγγραφές των εκπαιδευόμενων τοποθετούνται προσωρινά στη λίστα «Αναμονή αποδοχής» έως ότου εγκριθούν από τον εκπαιδευτή. Για να εγκρίνει ένας εκπαιδευτής τις εγγραφές των εκπαιδευομένων του θα πρέπει αφού μεταβεί στο Λεξικό που επιθυμεί να επιλέξει «Αναμονή αποδοχής» από το πάνω δεξιά μέρος στην Εικόνα 7.4.10. Έτσι εμφανίζεται μια λίστα με τις έννοιες που αναμένουν έγκριση (Εικόνα 7.4.11). Για να εγκρίνετε μια έννοια επιλέξτε το εικονίδιο έγκρισης approved.jpg.

7_4_10.jpg Εικόνα 7.4.10: Περιβάλλον διαχείρισης Λεξικού

7_4_11.jpg Εικόνα 7.4.11: Αναμονή εγγραφών για έγκριση

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε κάποια από τις έννοιες πριν εγκρίνετε την καταχώρησή τους, επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας και αν πάλι για κάποιο λόγο δε θεωρείτε μια έννοια ότι είναι σωστή ή κατάλληλη για αυτό το Λεξικό μπορείτε να τη διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής . Μπορείτε ακόμη χρησιμοποιώντας το κουμπί export.jpg να εξάγετε τη συγκεκριμένη εγγραφή στο πρωτεύον Λεξικό του μαθήματος. Τέλος, αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή σχολίων στις εγγραφές μπορείτε να προσθέσετε σχόλια χρησιμοποιώντας το εικονίδιο chat.jpg.

 
ellak/7.4.6.txt (2 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki