Συγγραφή ελληνικού οδηγού χρήσης για την ελληνική έκδοση του Mozilla Thunderbird

Ιστορικό

Ο Mozilla Thunderbird είναι η δημοφιλέστερη ΕΛΛΑΚ εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας οποία διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Apple Macintosh και Linux. Η Ελληνική έκδοση του ΤΒ υπάρχει εδώ και χρόνια αλλά απουσιάζει πλήρως η ελληνική τεκμηρίωση της εφαρμογής

ΣΤΟΧΟΣ


Συγγραφή ενός ελληνικού οδηγού χρήσης της Ελληνικής έκδοσης του Thunderbird (για την επερχόμενη έκδοση 3,0) (με χρήση και των Αγγλικών γνωσιακών βάσεων του Mozilla.org για τον TB)

Παραδοτέα


Οδηγός Χρήσης του thunderbird σε odt και pdf

Χρονοδιάγραμμα


- 30/7/2009 : Ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΥ


1) Αναλυτική παρουσίαση του ΤΒ

      

2) Σύνταξη μορφοποίηση μηνυμάτων

3) Οργάνωση και διαχείριση αλληλογραφίας

4)Ανεπιθύμητη αλληλογραφία- Κρυπτογράφηση- Πιστοποιητικά

5) Πρόσθετα

6) Επιλογές

Παραδοτέα:

Άδεια Χρήσης

 
ellak/thunderbird_guide.txt (13 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki