Πρόταση ελληνοποίησης του λογισμικού οργάνωσης γραφείου "GroupOffice"

Περίληψη:

Το λογισμικό GroupOffice είναι ένα open source εργαλείο γραμμένο σε php και έχει σαν βασική χρήση την οργάνωση και τον διαμοιρασμό κάποιων καθημερινών εργασιών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Είναι web based και στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται ο διαμοιρασμός έργων, αρχείων, ημερολογίων, ανακοινώσεων, επαφών κ.α. Πρόκειται για ένα δυνατό συνεργατικό εργαλείο που λόγω της φύσης του μπορεί κατεξοχήν να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο υποβοήθησης της παραγωγής αλλά και της εκπαίδευσης. Το αντικείμενο της πρότασης αφορά την μετάφραση στα Ελληνικά του συγκεκριμένου λογισμικού ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο άνετα από Έλληνες χρήστες. Η Ελληνική μετάφραση του GroupOffice δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να δημιουργηθεί εξολοκλήρου από την αρχή. To Group Office διατίθεται υπό την άδεια GNU AGPL (GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE).

Χρησιμότητα του λογισμικού

Το εν λόγω λογισμικό προορίζεται κυρίως για χρήση από εταιρείες αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν γένει σε οποιονδήποτε οργανισμό για την βελτίωση και οργάνωση της καθημερινής του λειτουργίας. Όπως μπορεί να δει κάποιος στον δικτυακό τόπου του λογισμικού (http://www.group-office.com/Features) παρέχει πολλά κοινόχρηστα εργαλεία τα οποία ουσιαστικά υλοποιούν ένα on-line ψηφιακό γραφείο για τα άτομα του οργανισμού. Η κεντρική οργάνωση που παρέχει (καθώς πρόκειται για web-based περιβάλλον) κάνει εύκολη την εργασία από παντού (π.χ για απομακρυσμένους συνεργάτες), την κεντρική διαχείριση backup, την εύκολη ενημέρωση των υπαλλήλων και γενικότερα παρέχει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους στον οργανισμό.

Υλοποίηση της μετάφρασης

Η υλοποίηση της μετάφρασης θα γίνει σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει οριστεί από την ομάδα που αναπτύσσει τον εν λόγω λογισμικό και η οποία περιγράφεται στο wiki του λογισμικού όπως μπορεί να δει κάποιος στα σχετικά links. Επίσης, έχει γίνει σχετική επικοινωνία όπου εκφράστηκε το ενδιαφέρον δημιουργίας της Ελληνικής μετάφρασης και έγινε η παραπομπή στο σχετικό wiki.

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της συγκεκριμένης πρότασης αποτελούν τα κατάλληλα αρχεία php τα οποία περιλαμβάνουν τα λεκτικά που χρησιμοποιεί το λογισμικό. Αναλυτικότερα πρόκειται για τα εξής αρχεία: - Ένα αρχείο με τα λεκτικά των χωρών. - Ένα αρχείο με τα λεκτικά των τύπων των αρχείων. - Δύο αρχεία με τα κοινόχρηστα λεκτικά του λογισμικού. - Δύο αρχεία για κάθε module της πλατφόρμας με τα αντίστοιχα λεκτικά (συνολικά 22 αρχεία, 11 modules) Τα αρχεία αυτά θα δημιουργηθούν από τα αντίστοιχα πρότυπα στα αγγλικά και θα μεταφραστούν κατάλληλα στα ελληνικά με την χρήση του γλωσσάριου που προτείνει το ellak.gr αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη εμπειρία που υπάρχει σε μεταφράσεις άλλων λογισμικών. Ο συνολικός όγκος των λεκτικών είναι περίπου 2000 λεκτικά.

Σύνδεσμος για τελικά παραδοτέα: http://sourceforge.net/projects/group-office/files/3.2/groupoffice-com-3.2.31.tar.gz/

Χρονοδιάγραμμα και εκτιμώμενο κόστος

Συνολικά ο χρόνος που αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετάφραση είναι 2-2,5 μήνες. Αναλυτικότερα: - Πρώτες 10 ημέρες: Οργάνωση του υλικού και των απαραίτητων διαδικασιών μαζί με κάποιες δοκιμές των μεταφράσεων. - Πρώτος μήνας: ολοκλήρωση του 40% της μετάφρασης μαζί με τις σχετικές δοκιμές. - Δεύτερος μήνας:ολοκλήρωση του 100% της μετάφρασης. - Τελευταίες 10-15 ημέρες: τελικοί έλεγχοι και διορθώσεις των λεκτικών.

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 3.500 – 4.000 euro.

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

e-mail: kgeorga at uom dot gr

Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι Θες/νικης

Μεταπτυχιακό: Συστήματα Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναφορές

- Επικοινωνία με ομάδα έργου: http://www.group-office.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4304

- Τεκμηρίωση της μετάφρασης: http://www.group-office.com/wiki/Translate_Group-Office

- Μετάφραση του exodus jabber client στα Ελληνικά: http://exodus.googlecode.com/svn/trunk/exodus/locale/gr/LC_MESSAGES/default.po

 
ellak/greek_translation_of_group_office.txt (2556 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki