Ανοιχτό Περιεχόμενο

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει τη δράση: "Καταγραφή πηγών Ανοιχτού Περιεχόμενου, με σκοπό την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον εμπλουτισμό της Wikipedia - http://mycontent.ellak.gr/ "

Σε αυτή τη σελίδα καταγράφουμε όλο το Υλικό Ανοιχτού Περιεχόμενου που διαθέτουν οι φορείς που συνεργάζονται με την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Σκοπός μας είναι η κατάρτιση προγράμματος βιωματικού εργαστηρίου τριών εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο θα περιλαμβάνει: εισαγωγή στις πολιτικές ανοιχτού περιεχομένου, περιγραφή των πηγών ανοιχτού περιεχόμενου με παραδείγματα χρήσης, εργαλεία συγγραφής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, παρουσίαση όλων των δράσεων του wikimedia, πως αξιοποιείτε η wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία και πως εμπλουτίζεται.

Παραθέτουμε μερικές πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου και καλούμε όλους τους φορείς που διαθέτουν παρόμοιες πηγές να τις καταγράψουν, μαζί με οδηγίες για τη σωστή χρησιμοποίηση τους.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://www.minedu.gov.gr/

α.http://digitalschool.minedu.gov.gr:  Το “Ψηφιακό Σχολείο” από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

β.http://www.e-yliko.gr/: Η Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπ.Παιδείας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr

Η παρουσίαση του ΕΚΤ για το σεμινάριο στο ΟΠΑ στις 9/11/2012 βρίσκεται στο αρχείο OA_EKT_presentation_2012_OPA.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5aWZMLWN4WTY1a0U

Το αρχείο με τα σενάρια χρήσης των υπηρεσιών του ΕΚΤ για το σεμινάριο στο ΟΠΑ στις 9/11/2012 βρίσκεται στο αρχείο OA_EKT_PRAKTIKH_ASKHSH_2012_OPA.pptστη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5a3pFd1dYVko2WFU

Ακολουθούν άλλες παρουσιάσεις / αρχεία για το περιεχόμενο και τα εργαλεία του ΕΚΤ: α. Οι πηγές/εργαλεία/υπηρεσίες του ΕΚΤ βρίσκονται στο αρχείο ΕΕΛΛΑΚ_Ανοικτή Πρόσβαση ΕΚΤ.doc στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5aXFFQ2RVc0JwRzg

β. Το αρχείο ELLAK_2012.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5UnMxOHJNU3lIRjA περιέχει μία παρουσίαση για το αποθετήριο "Ήλιος" και τις διαδικασίες αυτοαρχειοθέτησης 

γ. Το αρχείο "ΕΛΛΑΚ_Εισαγωγη στην ΑΠ.ppt" περιέχει μία εισαγωγή, τα βασικά στοιχεία και τις σχετικές δράσεις του ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5ams0SDJ6OEhzbkU 

δ. Το αρχείο "presentation_EADD_Oct2012.ppt" περιέχει με παρουσίαση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και με screenshots από τις βασικές λειτουργίες και βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5WFdRRWZUV1BuSUU

ε. Το αρχείο "1 PAGEpresentation_EADD_Oct2012.ppt" περιέχει μία διαφάνεια που συνοψίζει τις πληροφορίες για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5RU5ONUFVeS1hd2M    στ. Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας της Ανοικτής Πρόσβασης το 2011. Έχουν αρκετά χρήσιμη πληροφορία για αρκετά θέματα πάνω στην ανοικτή πρόσβαση, στα αποθετήρια κ.ά.

 - SCIENCES MEDICAL Presentation OA 2011_basic.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5MkJRNmY1NXBxWFk 

 - HUMANITIES Presentation OA 2011_basic.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5NjF3Tzk4QzFUNUE 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

http://www.cti.gr/

Φωτόδεντρο: Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων - http://photodentro.edu.gr/

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης - http://ts.sch.gr/software

Ubuntu Linux: Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού - http://ts.sch.gr/repository

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - http://opensoft.sch.gr/

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

http://www.imis.athena-innovation.gr

http://www.geodata.gov.gr/: Προσφέρει ελεύθερα γεωχωρικά δεδομένα για διάφορες θεματικές περιοχές (π.χ. περιβάλλον, γαλάζιες σημαίες, πόλεις, απογραφή πληθυσμού, δάση, δημόσια κτήρια). Τα δεδομένα προσφέρονται σε διάφορους μορφότυπους και συστήματα αναφοράς ώστε να είναι εύκολη η άμεση χρήση τους στο Διαδίκτυο (π.χ. απεικόνιση σε Google Maps). Επιπλέον, το σύνολο των δεδομένων είναι διαθέσιμο και σε διαδικτυακούς χάρτες (http://www.geodata.gov.gr/maps/) αξιοποιώντας τα ελεύθερα υπόβαθρα του OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/).

GUnet - Open eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Κατάλογος Μαθημάτων - http://eclass.gunet.gr/modules/auth/listfaculte.php

ΕΕΛ/ΛΑΚ

http://www.ellak.gr/

Η ιστοσελίδα των http://www.creativecommons.gr/ της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Παρέχει πληροφορίες για τις άδειες CC και παραπέμπει σε Ελληνικές (και όχι μόνο) ιστοσελίδες που παρέχουν Ανοιχτό Περιεχόμενο με άδειες CC.  

Μαθητικός υπολογιστής ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη - http://www.ellak.gr/edu/.

Παρουσίαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την δράση προώθησης του ανοιχτού περιεχομένου. http://mycontent.ellak.gr/wp-content/uploads/2012/11/ellak-mycontentV1.odp

OER Commons, a place for you to find and share open educational resources

http://www.oercommons.org/ Open Educational Resources (OER) are teaching and learning materials that you may freely use and reuse, without charge. Open Educational Resources are different from other resources a teacher may use in that OER have been given limited or unrestricted licensing rights. That means they have been authored or created by an individual or organization that chooses to retain few, if any, ownership rights. For some of these resources, that means you can download the resource and share it with colleagues and students. For others, it may be that you can download a resource, edit it in some way, and then re-post it as a remixed work. OER often have a Creative Commons or GNU license that state specifically how the material may be used, reused, adapted, and shared.

Open Discovery Space

http://www.opendiscoveryspace.eu/  Open Discovery Space will accelerate the sharing, adoption, usage, and re-purposing of the rich educational content base created through funding from the eContentplus programmes. Further, it will align the efforts and initiatives of a large number of relevant stakeholders around Europe, stimulating and increasing user demand.

Wikimedia

http://www.wikimedia.org/  Wikimedia is a global movement whose mission is to bring free educational content to the world.  Through various projects, chapters, and the support structure of the non-profit Wikimedia Foundation, Wikimedia strives to bring about a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Στο πλαίσιο της δράσης για το Ανοικτό Ελληνικό Περιεχόμενο σχεδιάζονται τρία διαφορετικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια θα έχουν συνολική διάρκεια δύο ώρες και τριάντα λεπτά και θα καλύπτουν τις εξής ενότητες:

α. Πολιτικό πλαίσιο για το ανοιχτό περιεχόμενο διεθνώς, με ειδική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, καλές πρακτικές.

β. Ελληνικές πηγές ανοιχτού περιεχόμενου με παραδείγματα χρήση και εργαλεία παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

γ. Η wikipedia ως παράδειγμα ανοιχτού περιεχομένου και πως εμπλουτίζεται, αναφορά σε όλα τα εγχειρήματα του wikimedia.

Οι ενότητες θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τα διαφορετικά κοινά που οργανώνονται σε Πανεπιστήμια, Σχολεία και Δήμους. Το κάθε σεμινάριο θα έχει ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμοσμένο ανάλογα, ως εξής:

 
ellak/anoixto_periexomeno.txt (14 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki