Οδηγος Χρήσης Λογισμικού Διαχείρισης Έργων "OpenProj"

Σύντομη περιγραφή

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι αλλαγές διαδέχονται η μια την άλλη με γοργούς ρυθμούς. Για το λόγω αυτό οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να διατηρηθούν στο χώρο τους, χρειάζεται να αναδιοργανώνουν συνεχώς τις λειτουργίες και τα προϊόντα τους. Τα έργα αποτελούν τα μέσα εκείνα με τα οποία οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και να προσαρμοστούν σ’ αυτές τις αλλαγές (καινοτομίες). Η πραγματική αξία μιας επιχείρησης βασίζεται στο πόσο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανές αλλαγές. Η έγκαιρη παράδοση ενός έργου μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας παράγοντες όπως: ατελείς προδιαγραφές, έλλειψη εργατικού δυναμικού, αβέβαιη χρηματοδότηση, πανίσχυρος πελάτης, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την πραγματική δυσκολία που αντιμετωπίζει μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Στόχοι

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελληνικού συγγράμματος το οποίο θα βοηθήσει στην χρήση, την κατανόηση και την αξιοποίηση των λειτουργιών του OpenProj.

Παραδοτέα

Αναφορές

Άδεια Χρήσης

 
ellak/openproj.txt (2358 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki