6.7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ IMS

Ένα πακέτο IMS χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems). Και αυτή η πηγή πληροφοριών εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες και μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της, επιλέγοντας «Πηγές πληροφοριών» από το μπλοκ Δραστηριότητες και στη συνέχεια πατώντας πάνω στον τίτλο της.

Ως εκπαιδευτής, μπορείτε να προσθέσετε ένα πακέτο IMS. Επιλέγοντας «Προσθήκη ενός πακέτου IMS» από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 6.1.1) εμφανίζεται η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 6.7.1.

ims1.jpg

Εικόνα 6.7.1: Φόρμα προσθήκης πακέτου IMS

Η φόρμα αυτή αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα: Επιλέξτε ένα σύντομο όνομα για το πακέτο IMS που θα προσθέσετε.

Περίληψη: Γράψτε μια σύντομη και περιεκτική περίληψη για το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο αυτό.

Τόπος: Δώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται το πακέτο IMS ή πατήστε «Επιλέξτε το αρχείο…» για να βρείτε το συγκεκριμένο πακέτο.

Παράθυρο: Επιλέξτε αν το πακέτο IMS θα εμφανίζεται στο ίδιο παράθυρο ή σε διαφορετικό. Πατώντας στο κουμπί «Εμφάνιση Προχωρημένων» εμφανίζονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν το παράθυρο.

Παράμετροι: Καθορίστε κάποιες πρόσθετες παραμέτρους, όπως «Μενού πλοήγησης», «Πίνακας περιεχομένων», κ.α, οι οποίες είναι προαιρετικές.

Αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις που κάνατε, εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες η επιλογή «Πηγές πληροφοριών» από όπου μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα IMS που προσθέσατε. Ταυτοχρόνως, τα πακέτα IMS γίνονται ορατά και στους εκπαιδευόμενους.

 
ellak/6.7.txt (5 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki