2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Moodle έχει κυρίως αναπτυχθεί για Linux, χρησιμοποιώντας τον Apache, την MySQL και την PHP (αυτό το σύνολο εργαλείων είναι γνωστό ως πλατφόρμα LAMP), ωστόσο έχει δοκιμαστεί και χρησιμοποιείται και σε άλλα λειτουργικά συστήματα όπως Windows XP/2000/2003 (WAMP), Solaris 10 (Sparc and x64), Mac OS X και Netware 6. Επίσης υποστηρίζει και άλλες βάσεις δεδομένων όπως PostgreSQL, Oracle και Microsoft SQL Server. Οι απαιτήσεις για το Moodle είναι οι εξής:

Υλικό

  • Χωρητικότητα δίσκου: 160MB (ελάχιστο). Θα χρειαστείτε περισσότερο ελεύθερο χώρο για να αποθηκεύσετε το διδακτικό υλικό.
  • Μνήμη: 256MB (ελάχιστο), 1GB (προτεινόμενο). Ο γενικός κανόνας είναι ότι το Moodle μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα 50 χρήστες για κάθε 1GB RAM, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο συνδυασμό υλικού και λογισμικού.

Θα πρέπει να προσέξετε τα όρια της PHP ή της MySQL όπως αυτά έχουν οριστεί από την υπηρεσία φιλοξενίας. Η χωρητικότητα μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των χρηστών που μπορεί να χειριστεί μια πλατφόρμα Moodle.

Λογισμικό

  • Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου: Κυρίως χρησιμοποιείται ο Apache. Το Moodle λειτουργεί κανονικά και σε οποιονδήποτε άλλο λογισμικό εξυπηρετητή που υποστηρίζει PHP, όπως το IIS για τα Windows.
  • Γλώσσα σεναρίων PHP: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εκδόσεις διαθέσιμης PHP: PHP4 και PHP5.
 
ellak/2.1.txt (695 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki