4.3.1 Μπλοκ διαχείρισης μαθήματος

Όλα τα θέματα που αφορούν τη γενική διαχείριση του μαθήματος βρίσκονται στο μπλοκ «Διαχείριση» (Εικόνα 4.3.4). Εδώ μπορείτε να κάνετε χρήση μιας από τις επιλογές: Ενεργοποίηση Επεξεργασίας, Ρυθμίσεις μαθήματος, Ανάθεση ρόλων, Βαθμοί, Ομάδες, Αντίγραφο ασφαλείας, Επαναφορά, Εισαγωγή, Αρχικές ρυθμίσεις, Αναφορές, Ερωτήσεις (Questions), Αρχεία, ακύρωση της εγγραφής μου και προφίλ. Οι επιλογές αυτές επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του μαθήματος προσφέροντας ευκολίες στον εκπαιδευτή. Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτές τις επιλογές.

01.jpg

Εικόνα 4.3.4: Μπλοκ Διαχείριση

 
ellak/4.3.1.txt (631 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki