2.3.1 Δημιουργία άδειας βάσης δεδομένων

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια άδεια βάση δεδομένων (με όνομα π.χ. “moodle”) στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείτε καθώς και ένας ειδικός χρήστης (π.χ. “moodleuser”) ο οποίος έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων (και μόνο σε αυτή). Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον χρήστη “root” αν επιθυμείτε, αλλά αυτό δεν συνιστάται για ένα δημόσια ανοιχτό σύστημα, καθώς αν ανακαλυφθεί ο κωδικός πρόσβασης (password) από κακόβουλους χρήστες, τότε όχι μόνο η συγκεκριμένη βάση, αλλά όλο το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων θα είναι σε κίνδυνο.

Για τη δημιουργία και διαχείριση της βάσης, εφόσον χρησιμοποιείτε υπηρεσία φιλοξενίας, το πιο πιθανόν είναι να σας παρέχουν κάποιο γραφικό περιβάλλον. (Συνήθως χρησιμοποιείτε το Cpanel). Διαφορετικά για την MySQL προτείνεται η χρήση του εργαλείου phpMyAdmin έτσι ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να διαχειριστείτε τις βάσεις δεδομένων σας. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση βάση δεδομένων απλά μέσω δικτυακών σελίδων.

 
ellak/2.3.1.txt (662 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki