7.5.1 Δημιουργία Κουίζ

Επιλέγοντας «Κουίζ» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής του Κουίζ, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ανάλογα πεδία (Εικόνα 7.5.1 και Εικόνα 7.5.2).

7_5_1_2.jpg Εικόνα 7.5.1 και 7.5.2: Φόρμα δημιουργίας Κουίζ

Όνομα: Επιλέξτε ένα σύντομο και περιεκτικό όνομα για το Κουίζ σας.

Εισαγωγή: Γράψτε μια περίληψη που να επεξηγεί στον εκπαιδευόμενο το σκοπό του Κουίζ και να προϊδεάζει για το περιεχόμενό του.

Άνοιγμα του Κουίζ: Επιλέξτε την ημερομηνία από την οποία οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κουίζ.

Κλείσιμο Κουίζ: Επιλέξτε την ημερομηνία από την οποία το Κουίζ παύει να είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους. Με τις δύο τελευταίες επιλογές, Άνοιγμα και Κλείσιμο του Κουίζ, μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κάνουν προσπάθειες στο Κουίζ. Πριν την έναρξη και μετά το κλείσιμο του Κουίζ, οι ερωτήσεις δε θα είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευόμενους.

Χρονικό όριο (λεπτά): Επιλέξτε χρονικό όριο σε λεπτά. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο διαθέσιμο χρόνο μπορεί να έχει ο εκπαιδευόμενος για κάθε μια προσπάθεια. Αν ο διαθέσιμος χρόνος εξαντληθεί προτού ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την προσπάθειά του, τότε το Κουίζ θα κλείσει με τις απαντήσεις που έχουν ήδη δοθεί.

Χρονικό όριο μεταξύ πρώτης και δεύτερης προσπάθειας: Αν ορίσετε χρονοκαθυστέρηση, τότε ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περιμένει για το χρονικό διάστημα που θα ορίσετε μετά την πρώτη του προσπάθεια, προτού ξαναπροσπαθήσει μια άσκηση τύπου Κουίζ.

Χρονικό όριο μεταξύ επόμενων προσπαθειών: Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περιμένει για το χρονικό διάστημα που θα ορίσετε προτού ξαναπροσπαθήσει μια άσκηση τύπου Κουίζ για 3η ή 4η φορά κ.ο.κ

Ερωτήσεις ανά σελίδα: Για μεγαλύτερα Κουίζ είναι σημαντικό να σπάει το Κουίζ σε πολλές σελίδες μειώνοντας τον αριθμό των ερωτήσεων ανά σελίδα. Προσθέτοντας ερωτήσεις στο Κουίζ προστίθεται αυτόματα μια αλλαγή σελίδας με βάση την επιλογή που έχετε κάνει.

Ανακάτεμα ερωτήσεων: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε η σειρά των ερωτήσεων του Κουίζ θα ανακατεύεται τυχαία κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιεί το Κουίζ.

Ανακάτεμα εντός των ερωτήσεων: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις του Κουίζ θα ανακατεύονται τυχαία κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιεί το Κουίζ.

Επιτρεπόμενες προσπάθειες: Ορίστε πόσες ολοκληρωμένες προσπάθειες θα μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος στο Κουίζ.

Κάθε προσπάθεια στηρίζεται στο τελευταίο: Επιλέξτε αν θέλετε η προσπάθεια να στηρίζεται στο τελευταίο ερώτημα. Αν οι πολλαπλές προσπάθειες επιτρέπονται και αυτή η παράμετρος είναι καθορισμένη στο «Ναι», τότε κάθε νέα προσπάθεια θα περιέχει τα αποτελέσματα της προηγούμενης. Αυτό επιτρέπει σ’ ένα Κουίζ να ολοκληρωθεί έπειτα από μερικές προσπάθειες. Για να ανανεώνεται το Κουίζ με κάθε προσπάθεια, επιλέξτε «Όχι» σε αυτή την παράμετρο.

Κατάσταση προσαρμογής: Εάν θέσετε την επιλογή αυτή σε «Ναι», τότε ο εκπαιδευόμενος δικαιούται να δώσει πολλαπλές απαντήσεις σε μια ερώτηση ακόμη και στην ίδια προσπάθεια στο Κουίζ. Για παράδειγμα, εάν η απάντηση του εκπαιδευόμενου είναι λάθος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αμέσως. Ωστόσο, αν το επιθυμείτε, ένα μέρος της βαθμολογίας μπορεί να αφαιρεθεί από το τελικό σκορ του εκπαιδευόμενου για κάθε λάθος απάντηση.

Μέθοδος βαθμολόγησης: Επιλέξτε τη μέθοδο βαθμολόγησης που επιθυμείτε. Όταν επιτρέπονται οι πολλαπλές απαντήσεις, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βαθμούς για να υπολογίσετε τον τελικό βαθμό του εκπαιδευόμενου για το Κουίζ.

  • Ο υψηλότερος βαθμός: ο τελικός βαθμός είναι ο υψηλότερος (καλύτερος) βαθμός σε κάθε προσπάθεια.
  • Μέσος βαθμός: ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος βαθμός (μέσος όρος) όλων των προσπαθειών.
  • Πρώτη προσπάθεια: ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός που αποκτάται κατά την πρώτη προσπάθεια. Οι άλλες προσπάθειες αγνοούνται όσον αφορά τη βαθμολογία.
  • Τελική προσπάθεια: ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός μόνο από την πιο πρόσφατη προσπάθεια.

Εφαρμογή ποινών: Η ρύθμιση αυτή έχει σημασία μόνο αν κατά τη δημιουργία του Κουίζ έχετε θέσει την επιλογή «Κατάσταση προσαρμογής» σε «Ναι». Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευόμενος επιτρέπεται να δοκιμάσει ξανά μετά από μια λάθος απάντηση. Τότε ίσως επιθυμείτε να επιβάλετε ποινή για κάθε λάθος απάντηση. Το μέγεθος της ποινής ορίζεται για κάθε ερώτηση ξεχωριστά κατά την επιλογή των ρυθμίσεων και την επεξεργασία της ερώτησης.

Δεκαδικά ψηφία στους βαθμούς: Με τη χρησιμοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ψηφίων που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από την υποδιαστολή κατά την επίδειξη των αποτελεσμάτων ή των βαθμών των εκπαιδευόμενων. Παραδείγματος χάρη, η επιλογή «0» σημαίνει ότι οι εμφανιζόμενοι βαθμοί θα στρογγυλοποιηθούν σε ακέραιους αριθμούς. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο τον τρόπο που εμφανίζονται οι βαθμοί. Δεν έχει επιπτώσεις στους εσωτερικούς υπολογισμούς και στη στρογγυλοποίηση των βαθμών.

Επιλογές ανασκόπησης: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βλέπουν στοιχεία γύρω από την προσπάθειά τους στο Κουίζ (π.χ. τη βαθμολογία τους), και πότε (Αμέσως μετά την προσπάθεια, Αργότερα, ενώ το κουίζ είναι ακόμα ανοιχτό, Μετά το κλείσιμο του κουίζ).

Εμφάνιση κουίζ σε “ασφαλές” παράθυρο: Αυτή η επιλογή προσπαθεί να κάνει πιο ασφαλή τη διαδικασία εκτέλεσης ενός Κουίζ από τους εκπαιδευόμενους. Για το σκοπό αυτό το Κουίζ εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο που καλύπτει όλη την οθόνη και το μέγεθός του δε μπορεί να αλλάξει. Επίσης, απενεργοποιούνται κάποιες εντολές πληκτρολογίου και κάποιες ενέργειες που γίνονται με το ποντίκι πάνω στο κείμενο. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι δε θα μπορούν να επιλέξουν με το ποντίκι το κείμενο του Κουίζ ούτε και να το αντιγράψουν. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.

Απαιτείται κωδικός: Εάν ορίσετε έναν κωδικό εδώ, τότε οι συμμετέχοντες πρέπει να εισάγουν τον ίδιο κωδικό προτού κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια στο Κουίζ.

Απαιτείται διεύθυνση δικτύου: Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο Κουίζ σε συγκεκριμένα υποδίκτυα ενός τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου ορίζοντας μια λίστα από μερικούς ή πλήρεις αριθμούς διευθύνσεων IP διαχωρισμένους με κόμματα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν επιθυμείτε να διασφαλίσετε πως συμμετέχουν στο Κουίζ μόνο άτομα που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη αίθουσα.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Συνολική ανάδραση: Η επιλογή αυτή είναι προαιρετική. Με τον όρο «γενική ανατροφοδότηση» νοείται το κείμενο που εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο, μόλις ολοκληρώνει την προσπάθειά του στο Κουίζ. Το κείμενο αυτό μπορεί να βασίζεται στη βαθμολογία του εκπαιδευόμενου. Για παράδειγμα, αν εισάγετε:

  • Όριο βαθμού: 100%
  • Ανάδραση: πολύ καλά, συγχαρητήρια!
  • Όριο βαθμού: 40%
  • Ανάδραση: Παρακαλώ μελετήστε ξανά την ύλη της εβδομάδας.

τότε στους εκπαιδευόμενους με βαθμολογία από 100% ως 40% θα εμφανιστεί το μήνυμα «πολύ καλά, συγχαρητήρια», ενώ σε αυτούς με επίδοση 39,99% ως 0% θα εμφανιστεί το μήνυμα «Παρακαλώ μελετήστε ξανά την ύλη της εβδομάδας.». Τα όρια βαθμολόγησης ορίζουν το εύρος των βαθμών και κάθε μήνυμα ανατροφοδότησης αναφέρεται στο σχετικό εύρος.

Τα όρια βαθμολόγησης μπορούν να οριστούν με ποσοστά %, π.χ. «31,41%», ή απλά με έναν αριθμό, π.χ. «7». Αν το Κουίζ δίνει μέγιστη βαθμολογία 10 βαθμών, το όριο βαθμολόγησης «7» σημαίνει 7/10 ή περισσότερο.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε το Κουίζ που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Κουίζ» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της σελίδας στην Εικόνα 7.5.3) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας του Κουίζ, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.5.1.txt (671 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki