7.4.8 Εξαγωγή εγγραφών

Έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τις εγγραφές από το Λεξικό αν για παράδειγμα θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού. Οι εγγραφές του Λεξικού μπορούν να εξαχθούν σε μορφή XML. Επιλέξτε «Εξαγωγή εγγραφών» από το επάνω και δεξιά μέρος στην Εικόνα 7.4.10 και θα εμφανιστεί η σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.4.13. Πατώντας στο κουμπί «Εξαγωγή εγγραφών σε αυτό το αρχείο» εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει ότι το αρχείο έχει παραχθεί, και ότι μπορείτε αν θέλετε να το αποθηκεύσετε τοπικά ή απλά να το δείτε.

7_4_13.jpg Εικόνα 7.4.13: Εξαγωγή εγγραφών

 
ellak/7.4.8.txt (19 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki