Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Drupal

http://drupal.org/

Το Drupal είναι ένα ελεύθερο πακέτο λογισμικού που επιτρέπει τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε κοινότητες χρηστών εύκολα να δημοσιεύουν, να διαχειρίζονται και να οργανώνουν διάφορες μορφές περιεχομένου σε διαδικτυακούς χώρους. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

 • Συνεργατικό βιβλίο: Αυτό το στοιχείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα “βιβλίο” και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα τα οποία θα συνεισφέρουν στην προσθήκη περιεχομένου
 • Φιλικά URLs: Το Drupal εκμεταλλεύεται τη λειτουργία mod_rewrite του Apache για τη δημιουργία προσαρμοσμένων URLs τα οποία είναι φιλικά τόσο για το χρήστη όσο και για τις μηχανές αναζήτησης
 • Μονάδες: Η κοινότητα του Drupal έχει δημιουργήσει πολλές μονάδες (modules), οι οποίες παρέχουν επιπρόσθετη λειτουργικότητα στο σύστημα
 • Online βοήθεια: Όπως σε πολλά άλλα έργα ανοιχτού λογισμικού, έτσι και στο Drupal δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η online βοήθεια είναι τέλεια. Ωστόσο υπάρχει ενσωματωμένο στην πλατφόρμα ένα ιδιαίτερα εύχρηστο online σύστημα βοήθειας.
 • Ανοιχτός κώδικας: Ο πηγαίος κώδικας του Drupal είναι ελεύθερα διαθέσιμος υπό τους όρους της άδειας χρήσης GNU GPL 2. Σε αντίθεση με ιδιόκτητα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems, CMS) ή blogs, το σύνολο των χαρακτηριστικών του Drupal μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ή να επεκταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
 • Προσωποποιημένο περιβάλλον: Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο προσωποποιημένο περιβάλλον. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η παρουσίασή του μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις κάθε χρήστη.
 • Σύστημα δικαιωμάτων με βάση το ρόλο: Οι διαχειριστές του Drupal δεν είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με την παροχή ξεχωριστών δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη. Αντιθέτως, αναθέτουν δικαιώματα σε ρόλους και στη συνέχεια αναθέτουν τους ρόλους αυτούς σε ομάδες χρηστών.
 • Αναζήτηση: Χρησιμοποιώντας τη μονάδα αναζήτησης του Drupal μπορεί κανείς να διενεργήσει αναζήτηση σε όλο το σύστημα
 • Πιστοποίηση χρήστη: Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν είτε τοπικά είτε χρησιμοποιώντας κάποια εξωτερική πηγή πιστοποίησης, όπως το Jabber, το Blogger ή το LiveJournal. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός ενός ενδοδικτύου, το Drupal μπορεί να συνεργαστεί με εξυπηρετητή LDAP.
 • Δημοσκοπήσεις: Το σύστημα διαθέτει μονάδα δημοσκοπήσεων η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και τους διαχειριστές να διενεργούν δημοσκοπήσεις και να τις παρουσιάζουν σε διάφορες σελίδες
 • Δημιουργία προτύπων: Το σύστημα διαχωρίζει το περιεχόμενο από την παρουσίασή του, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει την εξωτερική εμφάνιση του διαδικτυακού χώρου. Τα πρότυπα δημιουργούνται με τη βοήθεια κώδικα HTML και PHP, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να μάθει κάποια ιδιόκτητη γλώσσα δημιουργίας προτύπων
 • Έλεγχος εκδόσεων: Το σύστημα εκδόσεων του Drupal καταγράφει τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων του περιεχομένου, λεπτομέρειες όπως το χρήστη που τροποποίησε το περιεχόμενο, την ημερομηνία και την ώρα που οι τροποποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και ποια τμήματα του περιεχομένου έχουν τροποποιηθεί. Το σύστημα ελέγχου εκδόσεων παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει σχόλια, καθώς και να μπορεί να επαναφέρει το περιεχόμενο σε προηγούμενη έκδοσή του
 • Υποστήριξη API για Bloggers: Η ΑΡΙ για Bloggers επιτρέπει στο διαδικτυακό χώρο να ενημερώνεται μέσω πολλών διαφορετικών εργαλείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαλεία που δεν είναι web-based, τα οποία παρέχουν πλουσιότερο περιβάλλον επεξεργασίας.
 • Διάθεση περιεχομένου: Το Drupal έχει τη δυνατότητα να εξάγει το περιεχόμενό του σε μορφή RDF/RSS. Αυτό επιτρέπει σε όποιον διαθέτει ένα συλλέκτη ειδήσεων να έχει πρόσβαση στα RSS νέα ενός διαδικτυακού χώρου Drupal.
 • Συλλέκτης ειδήσεων: Το Drupal έχει ενσωματωμένο έναν εύχρηστο συλλέκτη ειδήσεων για την ανάγνωση νέων και blogs από άλλους διαδικτυακούς χώρους. Ο συλλέκτης ειδήσεων αποθηκεύει προσωρινά τα άρθρα σε βάση δεδομένων MySQL.
 • Δυνατότητα πολλαπλών γλωσσών: Το Drupal έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών του διεθνώς και για το λόγο αυτό παρέχει πλήρες περιβάλλον εργασίας για τη δημιουργία πολυγλωσσικών διαδικτυακών χώρων, blogs και εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Όλο το κείμενο μπορεί να μεταφραστεί με τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος, εισάγοντας υφιστάμενες μεταφράσεις ή ενσωματώνοντας κάποιο άλλο εργαλείο, όπως το GNU gettext.
 • Ανάλυση, καταγραφή και στατιστικά: Το Drupal μπορεί να εκτυπώσει αναφορές με πληροφορίες που αφορούν τη δημοφιλία του περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται στο διαδικτυακό χώρο.
 • Web-based διαχείριση: Η διαχείριση του Drupal πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου χρησιμοποιώντας κάποιον φυλλομετρητή και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο της γης και δεν απαιτείται η εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού.
 • Forums συζήτησης: Στο Drupal υπάρχει πλήρης δυνατότητα ενσωμάτωσης forum συζητήσεων για τη δημιουργία ζωντανών, δυναμικών διαδικτυακών χώρων.

Joomla!

http://www.joomla.org/

Το Joomla! είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν διαδικτυακούς χώρους και άλλες ισχυρές online εφαρμογές. Το βασικό πακέτο του Joomla! έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκαθίσταται εύκολα ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι προγραμματιστές. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού, ενώ συγχρόνως υπάρχει υποστήριξη για αρχάριους χρήστες. Το Joomla! διαθέτει ενεργή κοινότητα που αναπτύσσεται συνεχώς και περιλαμβάνει περισσότερους από 40,000 χρήστες και δημιουργούς που είναι πρόθυμοι να παράσχουν τη βοήθειά τους. Μόλις το Joomla! εγκατασταθεί και εκτελεστεί είναι εύκολο ακόμα και για χρήστες που δε διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση να προσθέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενο, να προσθέσουν φωτογραφικό υλικό και να διαχειριστούν δεδομένα που είναι σημαντικά για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οποιοσδήποτε γνωρίζει τα βασικά του χειρισμού εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου μπορεί εύκολα να μάθει να διαχειρίζεται και το Joomla!. Μέσω απλής, web-based διεπαφής ο χρήστης είναι σε θέση εύκολα να προσθέτει νέα, να διαχειρίζεται τις σελίδες του προσωπικού, τις φωτογραφίες των προϊόντων και να δημιουργεί απεριόριστο αριθμό κατηγοριών ή σελίδων περιεχομένου στο διαδικτυακό του χώρο. Για τους περισσότερους ανθρώπους η πραγματική δύναμη του Joomla! βρίσκεται στο πλαίσιο εργασίας της εφαρμογής το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δημιουργούς σε όλο τον κόσμο να κατασκευάσουν τις δικές τους επεκτάσεις. Μερικές ενδεικτικές επεκτάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Εργαλεία δημιουργίας δυναμικών φορμών
 • Κατάλογοι επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διαχείριση εγγράφων
 • Galeries εικόνων και πολυμέσων
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Forums και λογισμικό συνομιλίας
 • Ημερολόγια
 • Λογισμικό blogging
 • Υπηρεσίες καταλόγου
 • Εργαλεία συλλογής δεδομένων και δημιουργίας αναφορών
 • Διαφημιστικά συστήματα

Plone

http://plone.org/

Το Plone είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που βασίζεται στον ελεύθερο και ιδιαίτερα ισχυρό εξυπηρετητή εφαρμογών Zope. Το Plone εγκαθίσταται εύκολα, είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και παρέχει στο χρήστη ένα σύστημα για τη διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, σύστημα το οποίο είναι ιδανικό για ομάδες, κοινότητες, διαδικτυακούς χώρους και ενδοδίκτυα έργων. Για να χρησιμοποιήσει κανείς το Plone δε χρειάζεται να γνωρίζει τίποτα που να σχετίζεται με το Zope. Αν επιθυμεί βέβαια να δημιουργήσει νέους τύπους περιεχομένου, τότε απαιτείται γνώση των βασικών λειτουργιών του Zope, κάτι που καλύπτεται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Το Zope είναι γραμμένο σε Python, η οποία είναι μια εύκολη γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιείται και υποστηρίζεται ευρέως. Η Python μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη νέων στοιχείων στο Plone και για την κατανόηση και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το Plone και το Zope συνεργάζονται. Εξ ορισμού, το Plone αποθηκεύει τα περιεχόμενά του στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων αντικειμένων του Zope, τη ZODB. Ωστόσο, υπάρχουν προϊόντα και τεχνικές για το διαμοιρασμό των πληροφοριών με άλλες πηγές, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές LDAP και αρχεία συστήματος.

 • Το Plone εγκαθίσταται εύκολα: Μπορεί κανείς να εγκαταστήσει το Plone με ένα κλικ και να έχει εντός ολίγων λεπτών διαθέσιμο στον υπολογιστή του ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
 • Το Plone είναι εύκολο στη χρήση του: Στην ομάδα του Plone συμμετέχουν άτομα που έχουν ειδίκευση στη δημιουργία χρηστικών εφαρμογών, οι οποίοι έχουν φροντίσει ώστε το Plone να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για την προσθήκη, την ενημέρωση και τη συντήρηση του περιεχομένου.
 • Το Plone είναι διεθνές: Η διεπαφή του Plone διαθέτει μεταφράσεις σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ενώ συγχρόνως υπάρχουν εργαλεία για τη διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου.
 • Το Plone είναι τυποποιημένο: Το Plone ακολουθεί με προσεκτικό τρόπο τα πρότυπα χρηστικότητας και προσβασιμότητας.
 • Το Plone είναι ανοιχτού κώδικα: Το Plone διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL, που είναι η ίδια άδεια που χρησιμοποιεί και το Linux. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει το Plone χωρίς να ξοδέψει χρήματα για την άδεια χρήσης, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε βελτιώσεις του κώδικα.
 • Υπάρχει υποστήριξη του Plone: Υπάρχουν διεθνώς σχεδόν 100 δημιουργοί που ανήκουν στην ομάδα ανάπτυξης του Plone, καθώς και χιλιάδες επιχειρήσεις που ειδικεύονται στη δημιουργία και την υποστήριξη του Plone.
 • Το Plone μπορεί να επεκταθεί: Υπάρχουν χιλιάδες πρόσθετα προϊόντα για το Plone τα οποία προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα.
 • Το Plone είναι τεχνολογικά ουδέτερο: Το Plone μπορεί να διαλειτουργεί με τις περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, είτε εμπορικές είτε ανοιχτού κώδικα και μπορεί να εκτελείται σε πληθώρα πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων του Linux, των Windows, του Mac OS X, του Solaris και του BSD.

Typo3

http://typo3.com/

Το TYPO3 είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση επιχειρηματικών σκοπών στο διαδίκτυο και σε ενδοδίκτυα. Παρέχει πλήρη ευελιξία και επεκτασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει ικανό σύνολο έτοιμων διεπαφών, λειτουργιών και μονάδων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

 • Πλούσιος επεξεργαστής κειμένου
 • Διασθητική διεπαφή χρήστη
 • Ελεγκτής ορθογραφίας
 • Εσωτερικές συντομεύσεις
 • Αναίρεση ενεργειών
 • Αναζήτηση και αντικατάσταση
 • Εσωτερική μηχανή αναζήτησης
 • Ρύθμιση Flexform
 • Γλώσσα TypoScript
 • Διαχειριστής προτύπων
 • Φιλικό για το σχεδιαστή σύστημα δημιουργίας προτύπων
 • Περιεχόμενο σε μορφή CSS
 • Δυναμικά μενού γραφικών
 • Έγκριση περιεχομένου
 • Έλεγχος εκδόσεων
 • Διάθεση περιεχομένου
 • Πιστοποίηση χρηστών
 • Επεξεργασία πολλαπλών σελίδων
 
ellak/συστήματα_διαχείρισης_περιεχομένου.txt (184 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki