Εφαρμογές Elearning

CLAROLINE

http://www.claroline.net/

Το Claroline αποτελεί ανοικτού λογισμικού πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εργασίας που επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δομούν αποτελεσματικά διαδικτυακά μαθήματα και να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες εκμάθησης και συνεργασίας στο διαδίκτυο. Καθώς η εφαρμογή έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, το Claroline έχει δημιουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών. Η πλατφόρμα Claroline κυκλοφορεί υπό άδεια ΕΛΛΑΚ και επιτρέπει σε εκατοντάδες φορείς από 86 χώρες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μαθημάτων και διαδικτυακές συνεργασίες. Κάθε μάθημα παρέχει λίστα με εργαλεία που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να:

 • δημοσιεύει έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, PDF, HTML, βίντεο ...)
 • διαχειρίζεται τα δημόσια και ιδιωτικά φόρουμ
 • αναπτύσσει διαδρομές μάθησης
 • δημιουργεί ομάδες μαθητών
 • προετοιμάζει διαδικτυακές ασκήσεις
 • διαχειρίζεται ατζέντα με καθήκοντα και προθεσμίες
 • δημοσιεύει ανακοινώσεις (επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • προτείνει εργασίες που θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή
 • παρακολουθεί τα στατιστικά της δραστηριότητας των χρηστών
 • χρησιμοποιεί τα wiki για τη συγγραφή συνεργατικών εγγράφων

ILIAS

http://www.ilias.de/index.html

Το ILIAS αποτελεί πανίσχυρο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης μάθησης που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση μαθησιακών πόρων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

 • εξατομικευμένες επιφάνειες εργασίας
 • διαχείριση μαθημάτων
 • διαχείριση ομάδας
 • επίπεδα χρηστών για έλεγχο πρόσβασης
 • εκπαιδευτικό περιεχόμενο (XML, SCORM, AICC)
 • τήρηση προτύπων (LOM, SCORM 1.2, IMS-QTI, AICC)
 • SCORM 1.2 RTE (πιστοποιημένο σε επίπεδο 3)
 • διαχείριση προόδου μάθησης
 • διαγωνίσματα & αξιολόγηση
 • έρευνα
 • δωμάτια συζήτησης (Chat)
 • φόρουμ
 • ασκήσεις
 • υποστήριξη RSS
 • υποστήριξη Google Maps
 • πιστοποίηση ταυτότητας (LDAP, Shibboleth, CAS, Radius, SOAP)
 • διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας (SOAP)

iTALC

http://italc.sourceforge.net/home.php

Το iTALC αποτελεί χρήσιμο και ισχυρό διδακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να ελέγχουν άλλους υπολογιστές στο δίκτυο με διάφορους τρόπους. Η εφαρμογή υποστηρίζει Linux και Windows 2000/XP/Vista και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και με διαφάνεια σε μεικτά περιβάλλοντα! Το iTALC έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σχολείο. Ως εκ τούτου, προσφέρει πολλές δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς, όπως:

 • παρακολούθηση τι συμβαίνει στα εργαστήρια υπολογιστών με τη χρήση λειτουργίας επισκόπησης και τη λήψη στιγμιότυπων
 • έλεγχος του υπολογιστή από μακρυά με στόχο την υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε άλλους ανθρώπους
 • επίδειξη προτύπου (είτε σε πλήρη εικόνα ή σε ένα παράθυρο) - η οθόνη του καθηγητή
 • εμφανίζεται σε όλους τους υπολογιστές των μαθητών σε πραγματικό χρόνο
 • κλείδωμα σταθμού εργασίας για την απρόσκοπτη προσοχή στον καθηγητή
 • αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε φοιτητές
 • τροφοδοσία on / off και επανεκκίνηση υπολογιστών εξ αποστάσεως
 • απομακρυσμένη σύνδεσης και αποσύνδεσης και εκτέλεση αυθαίρετων εντολών / σεναρίων εξ αποστάσεως
 • κατ ‘οίκον σχολική εκπαίδευση – Η τεχνολογία δικτύου iTALC δεν περιορίζεται σε ένα υποδίκτυο και κατά συνέπεια, οι μαθητές μπορούν από το σπίτι να συμμετάσχουν σε μαθήματα μέσω VPN-συνδέσεων εγκαθιστώντας μόνο το iTALC client.

Mahara

http://www.mahara.org/

To Mahara ιδρύθηκε το 2006 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας που χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επιτροπής Τηλεκπαίδευσης του Συνεργατικού Ταμείου Ανάπτυξης (eCDF) της Νέα Ζηλανδία, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Massey, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Auckland, του Πολυτεχνείου της Νέας Ζηλανδίας και του Πανεπιστημίου Victoria του Wellington. Το Mahara αποτελεί πλήρες λειτουργικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, weblog, σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, σύνδεσης των χρηστών και δημιουργίας διαδικτυακών κοινοτήτων. Το Mahara έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης.

MOODLE

http://moodle.org/

Το Moodle αποτελεί σύστημα διαχείρισης μαθήματος (CMS) - ένα ελεύθερο, ανοικτού κώδικα λογισμικό σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας βασικές παιδαγωγικές αρχές- που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης. Η εφαρμογή μπορεί να ανακτηθεί σε οποιοδήποτε διαθέσιμο υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένων εξυπηρετητών φιλοξενίας ιστοσελίδων), ωστόσο μπορεί να επεκταθεί από ένα δικτυακό τόπο μεμονωμένου εκπαιδευτή, σε δικτυακό τόπο Πανεπιστημίου με 200.000 σπουδαστές.

Sakai

http://sakaiproject.org

Το Sakai αποτελεί διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας. Πολλοί χρήστες του Sakai το χρησιμοποιούν για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, της συνεργασίας ειδικών ομάδων, των χαρτοφυλακίων για τη στήριξη της έρευνας και της συνεργασίας. Το Sakai είναι ΕΛΛΑΚ που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από την Sakai κοινότητα. Το μοντέλο ανάπτυξης Sakai ονομάζεται “κοινοτική πηγή”, διότι πολλοί από τους προγραμματιστές που δημιούργησαν το Sakai προέρχονται από την “κοινότητα” των οργανισμών που έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν Sakai. Μεταξύ των χαρακτηριστικών:

 • εργαλείο ανακοινώσεων
 • εργαλείο ανάθεσης εργασιών
 • εργαλείο δωμάτιο συζήτησης (Chat)
 • εργαλείο συζήτησης
 • εργαλείο λευκώματος
 • εργαλείο αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • βαθμολόγιο
 • εργαλείο βοήθειας
 • εργαλείο εγγραφής μέλους
 • εργαλείο μηνυμάτων
 • εργαλείο προσωπικού χώρου εργασίας
 • εργαλείο νέων
 • δικαιώματα και καθήκοντα
 • Post’Em
 • επιλογές
 • εργαλείο πόρων
 • εργαλείο προγράμματος
 • εργαλείο πληροφοριών ιστοσελίδας
 • εργαλείο περίληψις σπουδών
 • εργαλείο σύνοψης
 • εξετάσεις και κουίζ
 • WebDAV
 • εργαλείο Wiki
 • εργαλείο πληροφόρησης και εγκατάστασης ιστοσελίδας
 
ellak/ε_αρμογές_elearning.txt (989 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki