4.3.1.8 Εισαγωγή

Επιλέγοντας «Εισαγωγή» από το μπλοκ «Διαχείριση», ο εκπαιδευτής, εφόσον διαθέτει και άλλο μάθημα στην Πλατφόρμα, μπορεί να εισάγει στο παρόν μάθημα Δραστηριότητες ή περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει σε άλλο μάθημά του στην Πλατφόρμα. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εκπαιδευτών στο μάθημα φορτώνοντας ένα κατάλληλα διαμορφωμένο αρχείο που τις περιγράφει (Εικόνα 4.3.15).

12.jpg Εικόνα 4.3.15: Εισαγωγή δραστηριοτήτων και ομάδων από άλλο μάθημα

 
ellak/4.3.1.8.txt (643 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki