7.9.3.1 Υποβολή Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου

Όταν η δραστηριότητα «Εργασία» στην οποία πρέπει να συμμετάσχει ο εκπαιδευόμενος αφορά την «Αποστολή ενός αρχείου», με την επιλογή αυτής της μορφής Εργασίας εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.9.15).

ergasia15.jpg

Εικόνα 7.9.15: Σελίδα υποβολής Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου

Η υποβολή αυτής της Εργασίας είναι παρόμοια με την περίπτωση της δραστηριότητας «Εργασία – Προηγμένη αποστολή αρχείων» (παράγραφος 7.9.1.1 ), με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σχόλια.

 
ellak/7.9.3.1.txt (15 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki