7.11.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

Για να μεταβείτε σε μια Ενότητα, επιλέξτε «Ενότητες» από το μπλοκ Δραστηριότητες. Από τη λίστα με τις Ενότητες που εμφανίζεται επιλέξτε τον τίτλο της Ενότητας στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αμέσως εμφανίζεται η αρχική σελίδα της Ενότητας, η οποία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό και ίσως μια ερώτηση στο τέλος. Αφού μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της σελίδας και εάν στο τέλος της σελίδας δεν υπάρχει ερώτηση, θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Συνέχεια» για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα της Ενότητας (Εικόνα 7.11.9). Αν υπάρχει ερώτηση, καλείστε να απαντήσετε στη συγκεκριμένη ερώτηση, επιλέγοντας την απάντηση που θέλετε. Πατώντας στο κουμπί «Παρακαλώ, επιλέξτε μια απάντηση» ελέγχεται η απάντησή σας (Εικόνα 7.11.10).

Όταν καλείστε να απαντήσετε σε μια ερώτηση και η απάντησή σας είναι σωστή, τότε εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.11.11, στην οποία παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η ερώτηση και η απάντηση σας, καθώς και ένα σχετικό μήνυμα από τον εκπαιδευτή. Επιλέγοντας το κουμπί «Συνέχεια», θα συνεχίσετε σε επόμενη σελίδα της Ενότητας. Αν απαντήσετε λανθασμένα στην ερώτηση, θα εμφανιστεί και πάλι ένα μήνυμα, που θα σας ενημερώνει ότι έχετε απαντήσει λανθασμένα. Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια», επιστρέφετε ξανά στην προηγούμενη σελίδα ή σε μια άλλη σελίδα (ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκπαιδευτή) για να διαβάσετε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την ερώτηση.

Για κάθε εκπαιδευόμενο, η δραστηριότητα Ενότητα ολοκληρώνεται, όταν τελειώσουν όλες οι σελίδες. Στο τέλος της Ενότητας στην οποία συμμετείχατε, εμφανίζεται μια σελίδα που αναφέρει το σύνολο των σωστών ή λανθασμένων απαντήσεών σας, καθώς και τη συνολική σας βαθμολογία (Εικόνα 7.11.12). Επιπλέον, στην Εικόνα 7.11.12 μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί «Προβολή βαθμών» για να δείτε τη βαθμολογία σας στις δραστηριότητες του μαθήματος.

7_11_9.jpg

Εικόνα 7.11.9: Σελίδα Ενότητας

7_11_10.jpg

Εικόνα 7.11.10: Σελίδα Ενότητας με ερώτηση

7_11_11.jpg

Εικόνα 7.11.11: Οθόνη Ενότητας αν ο εκπαιδευόμενος απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση

7_11_12.jpg

Εικόνα 7.11.12: Αποτελέσματα μετά τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην Ενότητα

 
ellak/7.11.3.txt (473 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki