Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Feng Office

Περίληψη Έργου

Στόχος της πρότασης είναι η ελληνοποίηση της σουίτας Feng Office [1], η ανάπτυξη ολοκληρωμένου οδηγού χρήσης στα ελληνικά και η δημιουργία εκπαιδευτικών video tutorials. Το Feng Office (με παλαιότερη ονομασία “OpenGoo”) αποτελεί μια ανοικτού κώδικα διαδικτυακή σουίτα εφαρμογών γραφείου.

Έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας δύο στρατηγικές: α) ενσωμάτωση έργων ανοικτού κώδικα και εμφάνισή τους σαν μια εφαρμογή, και β) ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών όταν δεν υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις.

Η σουίτα Feng Office ακολουθεί την προσέγγιση Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS), η οποία αποτελεί ένα νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού, αποκλειστικά μέσω Internet. Με βάση το μοντέλο αυτό, το λογισμικό δεν λειτουργεί σε εξοπλισμό του χρήστη, αλλά σε εξοπλισμό υποδομής που είναι εγκατεστημένος σε κατάλληλο Κέντρο Δεδομένων (Data Center), το οποίο χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των χρηστών της υπηρεσίας.

Ιστορικό - Στόχοι

Η προσέγγιση Λογισμικό ως Υπηρεσία σίγουρα θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε στο μέλλον. Ακολουθώντας την προσέγγιση αυτή, τα πλεονεκτήματα από την χρήση του Feng Office περιλαμβάνουν:

 • εξοικονόμηση χρημάτων επειδή δεν απαιτείται αγορά αδειών χρήσης και μεγάλη επένδυση σε hardware,
 • πρόσβαση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
 • εκτέλεση σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (διαλειτουργικότητα),
 • η εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού πραγματοποιούνται αυτόματα,
 • η αξιοπιστία και σταθερότητα δεν εξαρτώνται από το σύστημα του χρήστη
 • υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και εξατομίκευσης της εφαρμογής
 • αυξημένη ασφάλεια, καθώς η αποθήκευση ενός εγγράφου γίνεται σε ένα κεντρικό σύστημα και όχι σε κατανεμημένους (μειωμένης αξιοπιστίας) πελάτες (clients).

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως η προσέγγιση του Feng Office μπορεί να θεωρηθεί πως βρίσκεται εντός του πλαισίου της πολιτικής της νέας κυβέρνησης για την Ψηφιακή Δέσμευση, σύμφωνα με την οποία είναι πρωτεύουσας σημασίας η ενίσχυση της δημιουργίας νέων και η διαχείριση υπαρχόντων ψηφιακών αγαθών μέσα από τα ανοιχτά πρότυπα, την διαλειτουργικότητα, και τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα.

Ακόμη, το Feng Office θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα των υποδομών που έχουν εξαγγελθεί, και οι οποίες αποτελούν καθοριστική παράμετρο για την ανάπτυξη του ανοικτού σχολείου, των μικρομεσαίων εταιριών, της τηλε-εργασίας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ανάπτυξης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η χρήση του ανοιχτού λογισμικού OpenGoo στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την μείωση του κόστους, την ασφάλεια των εφαρμογών αλλά και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν στη μεταφορά πόρων από τις δαπάνες κτήσης λογισμικού και εξοπλισμού προς την εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών. Τέλος, σίγουρα αποτελεί μία προσέγγιση πράσινης πολιτικής γιατί συμβάλλει στη μείωση του απαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και στην καθημερινή κατανάλωση ενέργειας μέσα από τις δυνατότητες τηλε-εργασίας που παρέχει.

Παραδοτέα

Η μετάφραση έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο πακέτο διανομής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε χρήστη του Feng Office πολύ απλά επιλέγοντάς την από το σχετικό εργαλείο διαχείρισης της πλατφόρμας. Ως μέρος του πηγαίου κώδικα του Feng Office, η μετάφραση διατίθεται με άδεια χρήσης GNU GPL.

- Μεταφρασμένη στα Ελληνικά η έκδοση 1.6.2 της αγγλικής γλωσσικής δομής της εφαρμογή στο URL http://74.52.120.98/~opengoo/feng_office_greek-1.6.2_el_gr.zip

- Μεταφρασμένη στα Ελληνικά η έκδοση 1.7 της αγγλικής γλωσσικής δομής της εφαρμογή στο URL http://74.52.120.98/~opengoo/feng_office_greek-1.7_el_gr.zip

- Μεταφρασμένο στα Ελληνικά, το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή wiki [2] στο URL http://www.fengoffice.com/web/wiki/doku.php/el:home

- Παραδείγματα χρήσης του λογισμικού μέσω VideoTutorials και ανάρτησή τους σε συγκεκριμένο κανάλι στο Youtube http://www.youtube.com/user/fengOfficeGRteam

Χρονοδιάγραμμα

 • 1/2/2010 - Έναρξη εργασιών με κλωνοποίηση των πρότυπων γλωσσικών δομών
 • 10/3/2010 - Ολοκλήρωση διαδικασίας μετάφρασης
 • 30/3/2010 - Ολοκλήρωση ανάπτυξης οδηγού χρήσης / Wiki
 • 4/4/2010 - Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών video

Ομάδα Ανάπτυξης

 • Βαλαβάνης Μιχαήλ (Valavanis Mihail)
 • Kωνσταντινίδης Ανδρέας (Konstantinidis Andreas)
 • Μαλιούφα Αικατερίνη (Malioufa Aikaterini)
 • Mπαλασάς Αντώνιος (Mpalasas Antonios)
 • Σιδηρόπουλος Ευθύμιος (Sidiropoulos Efthimios)

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στα λεκτικά της εφαρμογής ή στην τοπικοποιημένη έκδοση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο abalasas [ at ] gmail [ dot ] com

Αναφορές

 1. Υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα, ελληνική ενότητα στο επίσημο forum του feng office όπου βρίσκεται εδώ: http://forums.fengoffice.com/index.php?board=48.0

Παρουσίαση Ανάπτυξης

Κατεβάστε σε μορφή OpenOffice.org Impress την αναφορά παράδοσης του έργου για την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ: Πατήστε Εδώ ή για pdf πατήστε Εδώ

Κατεβάστε σε μορφή OpenOffice.org Impress την παρουσίαση για την ημερίδα Έργων ΕΛ/ΛΑΚ (χρήσιμα για τον δημόσιο τομέα): Πατήστε Εδώ ή για pdf πατήστε Εδώ


Creative Commons License
FengOffice Manual by Sidiropoulos Efthimios, Malioufa Aikaterini, Valavanis Michail, Konstantinidis Andreas, Mpalasas Antonios is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Greece License.
Based on a work at www.fengoffice.com.

 
ellak/feng_office.txt (12 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki