6. Πηγές πληροφοριών

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σημαντικότερο κομμάτι του δικτυακού τόπου του Moodle είναι οι πηγές πληροφοριών και οι δραστηριότητες που θα πρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μετά τη δημιουργία του μαθήματός σας. Οι πηγές πληροφοριών είναι περιεχόμενο όπως εκπαιδευτικό υλικό ή πληροφορίες. Θα μπορούσαν να είναι προκαθορισμένα αρχεία φορτωμένα στον εξυπηρετητή του μαθήματος, σελίδες επεξεργασμένες απευθείας στο Moodle ή εξωτερικές ιστοσελίδες δημιουργημένες για να αποτελούν μέρος του μαθήματος.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για να κάνουμε οποιαδήποτε προσθήκη πρέπει να είμαστε σε κατάσταση επεξεργασίας. Επιλέξτε «Επεξεργασία» είτε από το μπλοκ «Διαχείριση» είτε από το επάνω και δεξιά μέρος της αρχικής οθόνης του μαθήματος. Η οθόνη σας αλλάζει και βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Παρατηρείστε ότι μέσα σε κάθε πλαίσιο του κεντρικού τμήματος βρίσκεται το αναδυόμενο μενού που σας βοηθά να προσθέτετε διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6.1.1.

resource.jpg

Εικόνα 6.1.1: Προσθήκη Πηγής πληροφοριών

Επιλέξτε, λοιπόν, «Προσθήκη πηγής πληροφοριών» στο πλαίσιο που θέλετε να κάνετε την καταχώρηση (γενικό πλαίσιο, εβδομάδα ή θεματική ενότητα) και την πηγή πληροφοριών που θέλετε να καταχωρήσετε.

Ας δούμε κάθε μια από τις πηγές πληροφοριών που μπορείτε να εισάγετε ξεχωριστά.

 
ellak/6.1.txt (607 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki