Προτάσεις Στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίων(ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται πλέον από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες για τους στόχους, τις δράσεις και τους φορείς που συμμετέχουν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο www.eellak.gr. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ειναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Συνεργάζεται με τα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (http://www.communia-association.org/).

Μέσα στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω για να προωθήσει το Ελεύθερο Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχομένο και τις Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Ελληνοποίηση και ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικών

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ενισχύσει εθελοντές για την ελληνοποίηση αλλά και για την ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ Λογισμικών που είναι χρήσιμα για επιχειρήσεις, το Δημόσιο Τομέα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Συνολικά έχουν ελληνοποιηθεί και αναπτυχθεί 40 έργα ΕΛ/ΛΑΚ.

Συγγραφή οδηγών χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ

Έχουν συνταχθεί 12 οδηγοί χρήσης με πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς και απλούς χρήστες στην καθημερινή χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Οι οδηγοί αφορούν 3 θεματικές ενότητες: ΕΛ/ΛΑΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση, ΕΛ/ΛΑΚ για τον υπολογιστή μου.

Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια με ομιλίες και εργαστήρια τόσο με Έλληνες όσο και με ξένους ομιλητές με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και την προσέλκυση ακόμα περισσότερων δημιουργών στην από κοινού ανάπτυξή έργων λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ και όλο το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από αυτά υπάρχουν στο http://conferences.ellak.gr

OpenWifi Project

Η Δράση έχει ξεκινήσει από το 2010, για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, με την αξιοποίηση “Access Points” τεχνολογίας Mesh, διαθέτοντας 800 “Open-Mesh routers” για να καλυφθούν ανάγκες δικτύωσης. Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν διατεθεί και εγκατασταθεί περισσότερα από 500 routers σε 40 περιοχές της Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν στο www.openwifi.gr

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σε συνεργασία με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κι έπειτα από σχετική διαβούλευση αναπτυχθηκε συστήμα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων. Η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί και διανέμεται ελεύθερα στο www.scriptum.gr

Δράση OLPC (One Laptop Per Child - ένας φορητός υπολογιστής για κάθε παιδί)

Η πρωτοβουλία OLPC στα Ελληνικά σχολεία ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι 630 OLPC-XO υπολογιστές, έχουν διατεθεί σε 35 σχολικές τάξεις σε όλη την Ελλάδα.

Δράση Εμπλουτισμού της Ελληνικής Wikipedia

H δράση για τη Wikipedia (http://el.wikipedia.org/ )έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 με σκοπό την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με ελληνικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται ήδη σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης έχει ξεκινήσει κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων με φορείς της εκπαιδευτικής και πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την αξιοποίηση και υιοθέτηση της wikipedia. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του εμπλουτισμού της Wikipedia υπάρχουν διαθέσιμες στο www.mywikipedia.gr.

Συνολικά η ΕΛ/ΛΑΚ πιστεύει ότι οποιαδήποτε Εθνική στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής προτεραιότητες:

(α) Τη βελτίωση της ζωής του πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ με την βελτίωση της αυτονομίας του και την αύξηση του ελέγχου που έχει στη χρήση τους,

(β) Τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο χώρο της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, την αποφυγή επιχειρηματικών μοντέλων που στηρίζονται στην απλή διανομή αδειών λογισμικού τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου δεν ανήκουν καν σε εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων

(γ) Την αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στη νομοπαρασκευαστική και νομοθετική λειτουργία και στη λειτουργία των δικαστηρίων

(δ) Την αξιοποίηση υπαρχόντων ανθρωπίνων πόρων, τεχνογνωσιας και υποδομών ΤΠΕ και

(ε) Την αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών παρεμβάσεων που δεν έχουν πιθανότητες βιωσιμότητας ούτε μπορούν να ανταποκριθούν στο επείγον της κατάστασης

Οι προτεραιότητες αυτές μπορούν να υπηρετηθούν με την υιοθέτηση των ακόλουθων κεντρικών αξόνων πολιτικής:

Α. Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση ως στρατηγική επιλογή:

- Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στη δημόσια διοίκηση τα οποία πολλαπλασιάζονται σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα:(α) μειώνεται το κόστος από την αγορά του λογισμικού, αφού δεν αγοράζονται άδειες (β) ακόμη κι όταν το συνολικό κόστος κτήσης του λογισμικού είναι το ίδιο όπως στην περίπτωση του κλειστού λογισμικού, με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ έχουμε μία μεταφορά του κέντρου κόστους από τις άδειες σε ανθρωποχρόνο. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή ειδικά σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Το αδειοδοτικό κόστος, ειδικά όταν τα πνευματικαά δικαιώματα επί του λογισμικού δεν ανήκουν σε Ελληνικές εταιρίες, ουσιαστικά μεταφράζεται σε μεταφορά πόρων από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αναλόγως με τη δεσμευτικότητα της άδειας μπορεί να συνεπάγεται και εξάρτηση από τον αδειοδότη. Επιπλέον, δε μεταφέρεται τεχνογνωσία παρά μόνο σε συγκεκριμένο λογισμικό και κατά συνέπεια δημιουργείται επιπλέον εξάρτηση από τον πάροχο της κλειστής τεχνολογίας. Αντιθέτως, η χρήση ανοιχτών αδειών επιτρέπει μικρότερες εξαρτήσεις από συγκεκριμένους παρόχους ΤΠΕ, πιο ανταγωνιστικές αγορές ΤΠΕ και δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τεχνογνωσία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι χρηματοροές καταλήγουν σε τοπικές εταιρίες που προσαρμόζουν ανοιχτό λογισμικό και άρα δεν οδηγεί σε απώλειες συναλλάγματος, αλλά ενισχύει την εντόπια αγορά ΤΠΕ.

- Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση για το λογισμικό που αναπτύσσει η ίδια καθώς και για το λογισμικό που αναπτύσσεται εξαρχής για αυτήν αποτελεί νομοθετική επιταγή του Ν. 3979/2011 (αρ.19). Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να εκδοθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί το σχετικό πλαίσιο. Επίσης, είναι απαραίτητο να δοθούν αναλυτικές οδηγίες στους στους φορείς της δημόσιας διοίκησης σχετικά με το πως θα πρέπει να διενεργούν τους σχετικούς διαγωνισμούς, να παρακολουθούν τα σχετικά έργα και να αναπτύσσουν δική τους τεχνογνωσία, ειδικά μέσα από τη δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ με συμμετοχή τόσο δημοσίων υπαλλήλων όσο και ιδιωτών προγραμματιστών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι σχετικές οδηγίες του JOINUP πάνω στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ εν γένει και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) ειδικότερα, που θα πρέπει να είναι η άδεια επιλογής της δημόσιας διοίκησης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ανάπτυξη αντίστοιχων διαδικασιών από την Ελληνική δημόσια διοίκηση.

B. Δημιουργία και Χρήση Ανοιχτών Δεδομένων ως βασική πολιτική ΤΠΕ για τη διαφάνεια και την ανάπτυξη

- Τόσο η πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας όσο και η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση αδειών ανοικτών μεταδεδομένων, αλλά και τα αντίστοιχα κείμενα πολιτικής του Ψηφιακού Θεματολογίου αποτελούν έκφρασή της γενικότερης τάσης που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο δημόσιος τομέας να παρέχει δεδομένα σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, χωρίς τεχνικούς, οργανωτικού ή νομικούς περιορισμούς και να επιτρέπει τόσο στην αγορά όσο και στην κοινωνία των πολιτών να αναπτύσσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας επί αυτών των δεδομένων.

- Στο Ελληνικό συμφραζόμενο, η ανάγκη για μια στρατηγική ανοιχτών δεδομένων γίνεται ακόμη σημαντικότερη στο πλαίσιο των ακόλουθων αναγκών:

(α) να αυξηθεί η διαφάνεια στη δράση της διοίκησης, των δικαστηρίων και του κοινοβουλίου

(β) να μειωθεί το κόστος για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και μιας σειράς βασικών υπηρεσιών προς τον πολίτη

(γ) να είναι δυνατή η εύκολη αποτίμηση του κόστους επένδυσης και η συνακόλουθη πραγματοποίησή της

- Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις ανοιχτών δεδομένων είναι απαραίτητο:

(α) να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3979/2011 με την έκδοση των απαράιτητων κανονιστικών πράξεων για την κοινοχρησία και ανοιχτή διάθεση δεδομένων

(β) να τεθεί ένα βασικό αδειοδοτικό πλαίσιο που να προβλέπει διαδικασίες τόσο πρόσκτησης όσο και διάθεσης δεδομένων κάνοντας χρήση αδειών Creative Commons ή ισοδύναμων

(γ) να ολοκληρωθούν οι υποδομές απόθεσης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων στα πρότυπα των δικτυακών τόπων data.gov.gr που έχουμε δει τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών

(δ) να υπάρξουν πρότυπες διαδικασίες για το άνοιγμα των δεδομένων και να οριστούν υπεύθυνοι φορείς και άτομα για βασικά σύνολα δεδομένων της δημόσιας διοίκησης

(ε) Να ανοιχτούν δεδομένα σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα:

* Γεωχωρική Πληροφορία: να ολοκληρωθεί η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας

* Πολιτιστική και Τουριστική Πληροφορία: να αξιοποιηθούν οι ψηφιοποιήσεις από προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να εφαρμοστεί στην πράξη ο κανόνας των προσκλήσεων της Ψηφιακής Σύγκλισης για την ανοιχτή διάθεσης δεδομένων και μεταδεδομένων

* Οικονομική Πληροφορία: ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός να παρέχονται σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, σε σταθερό σημείο απόθεσης. Να αξιοποιηθούν τα δεδομένα και μεταδεδομένα του Δι@υγεια προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στην οικονομική πληροφορία. Να επιδιωχθεί η ανοιχτή οικονομική πληροφορία και στο επίπεδο της περιφέρειας και του δήμου

* Νομοθετική Πληροφορία: να εφαρμοστεί ο Ν. 3048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση και να επιδιωχθεί η σταθερή και κωδικοποιημένη αποτύπωση του νόμου ήδη από το σημείο παραγωγής του, η σημασιολογική αποτύπωση του νόμου και η διασύνδεση του τόσο με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους της διοίκησης, όσο και με τις κατ’εφαρμογή τους δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, να συνδεθεί με τα σχέδια νόμου, τις εκθέσεις συνεπειών και την προβλεπόμενη από το νόμο αποτίμηση της ρύθμισης κάθε τρία χρόνια

* Κοινοβουλευτική Πληροφορία: πέρα από τη σύνδεση με τη νομοθετική πληροφορία, το σύνολο των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου, των επιτροπών καθώς και η κοινοβουλευτική δράση ανά βουλευτή και κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να δίνονται με άδειες Creative Commons ή ισοδύναμες σε μηχαναγνώσιμη μορφή και σε σταθερό σημείο απόθεσης

* Δικαστική Πληροφορία: οι αποφάσεις των δικαστηρίων να δίνονται σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, με σημασιολογική αποτύπωση σε σταθερό σημείο απόθεσης και με διασύνδεση με τη νομοθετική πληροφορία

- Η πρόσβαση στην πληροφορία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ν. 3979/2011 θα πρέπει να είναι εφικτή και μέσα από υποδομές ΤΠΕ και να διατίθεται με κατάλληλη ανοιχτή άδεια.

- θα πρέπει να υπάρξουν μετρικές μέθοδοι για την εκτίμηση της “ανοιχτότητας” στα πρότυπα του συστήματος των αστεριών του Tim Berners-Lee προκειμένου να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο τα ανοιχτά δεδομένα εφαρμόζονται στη δημόσια διοίκηση

Γ. Τα ανοιχτά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα ως προαπαιτούμενο της ανοιχτής διακυβέρνησης

- Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Στρατηγικής για τις ΤΠΕ. Ενώ ο νόμος για τη διαλειτουργικότητα υπάρχει ήδη από το 2008 (αρ. 27 Ν. 3731/2008), οι σχετική Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του εξακολουθεί να μην έχει εκδοθεί.

- Η επικαιροποίηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας θα πρέπει να γίνεται με συμμετοχή τόσο της κοινωνίας των πολιτών, όσο και της αγοράς με τη ρυθμιστική εποπτεία της διοίκησης.

- Η διαλειτουργικότητα μπορεί να εξασφαλισθεί με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και με την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας όχι μόνο στο τεχνολογικό, αλλά και στο σημασιολογικό, νομικό και οργανωτικό επίπεδο καθώς και στο επίπεδο πολιτικών διάθεσης της πληροφορίας έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας.

- Ακόμη κι αν παραμείνουμε στη λογική των συγχρηματοδοτούμενων έργων ως βασική παράμετρο και μέσο για τη χάραξη Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, το οποίο δεν πρέπει να γίνει, θα πρέπει τα έργα αυτά να αντιμετωπισθούν με τη μορφή συνόλων έργων και συνδεόμενων πράξεων που θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα όχι μόνο σε τεχνολογικό αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο με τη δημιουργία συμφώνων συνεργασίας διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τους ορισμούς του European Interoperability Framework (EIF).

Δ. Αξιοποίηση Υφιστάμενων ανθρωπίνων και υλικών πόρων και δημιουργία κοινοτήτων χρηστών

- Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση είναι η πολλαπλή προμήθεια των ίδιων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορίας. Επίσης, η τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης συχνά χάνεται καθώς εγκαταλείπουν την ενεργό δράση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δράσεις που να εξυπηρετούν τόσο την κοινοχρησία δεδομένων και πληροφοριακών υποδομών όσο και τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικών (communities of practice) στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:

(α) να ενισχυθούν όπου υπάρχουν και να αναπτυχθούν όπου δεν υπάρχουν μητρώα πληροφοριακών συστημάτων, συνόλων δημοσίων δεδομένων καθώς και αδειών για ΤΠΕ και συνόλα δεδομένων (π.χ. στην περίπτωση των γεωχωρικών δεδομένων υπάρχει το πιο εκτεταμένο σύνολο μεταδεδομένων για τη δημόσια πληροφορία, λόγω των υποχρεώσεων της Οδηγίας INSPIRE και της εφαρμογής της με το Ν. 3882/2010). Δε θα πρέπει να επιτρέπεται προμήθεια συστημάτων ΤΠΕ και πληροφορίας πριν τον υποχρεωτικό έλεγχο των μητρώων και η παραλαβή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από την ενημέρωση των μητρώων (Οι κανόνες αυτοί τίθενται ήδη στους 3882/2010 και 3979/2011, αλλά θα πρέπει να εξειδικευτούν και να αναπτυχθούν τα πληροφοριακά συστήματα που να επιτρέπουν την εφαρμογή τους).

(β) να δημιουργηθούν διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και πρόσκτησης αδειών που να εξασφαλίζουν την απόκτηση του συνόλου των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητες για τους φορείς προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν τη δημόσια αποστολή τους και να διαμοιράζονται την πληοφορία τουλάχιστον με τους άλλους δημόσιους φορείς. Ειδικότερα, το σύνολο της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία δεξαμενή δικαιωμάτων, ενώ θα πρέπει να ακολουθείται ο κανόνας ότι δεν μπορεί να αποκτούνται λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που ο φορέας χρειάζεται προκειμένου να επιτέλεσει τη δημόσια αποστολή του.

(γ) να υπάρξουν ηλεκτρονικές κοινότητες πρακτικής (communities of practice) από δημοσίους υπαλλήλους και χρήστες με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών έτσι ώστε αφενός μεν να είναι δυνατόν να υπάρξει μεταφορά συσσωρευμένης γνώσης, αλλά και να δοθεί έμφαση στις ανάγκες του πολίτη. Η δημιουργία τέτοιοων δικτύων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αλλά απαιτεί προσωπικό που θα αναλάβει εξολοκλήρου την καλλιέργεια και υποστήριξη των σχετικών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια αλλά απαιτούν στήριξη και συνέχεια είναι τα Labs του Open Gov (http://labs.opengov.gr/) και το StartupGreece (http://www.startupgreece.gov.gr/).

Ε. Δημιουργία Ανοιχών Υποδομών - Διάθεση μέρους του Φάσματος ως Κοινή Ανοιχτή Υποδομή

Το ραδιοφάσμα αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την επίτευξη κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών στόχων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η απόδοση 2 Χ 5 MHz σε συνεχόμενα τμήματα των 2 Χ 2,5 MHz σε οποιαδήποτε από τις φασματικές ζώνες φασματικές ζώνες των 800 – 900 MHz για ελεύθερη κοινωνική χρήση, δηλαδή δίχως την ανάγκη εκχώρησης ιδιωτικών δικαιωμάτων και εκτός των διαδικασιών της δημοπρασίας.

Μέρος του φάσματος προτείνεται να μην δημοπρατηθεί αλλά να αποδοθεί με την μορφή του "κοινού αγαθού" στους πολίτες της χώρας. Έτσι, μεμονωμένοι πολίτες, ενώσεις και σωματεία, ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου και Πανεπιστήμια θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις συχνότητες αυτές για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών καθώς και την παροχή υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας χωρίς την προηγούμενη λήψη άδειας από κάποια εντεταλμένη αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο τερματικός τους εξοπλισμός θα πληρεί ορισθείσες τεχνολογικά ουδέτερες προδιαγραφές, που θα προστατεύουν την υγεία των πολιτών και θα εγγυώνται την αποφυγή παρεμβολών (Στο σημείο αυτό υιοθετούμε την πρόταση της 13.01.12 της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος και του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση).

Τα προφανή οφέλη από την απόδοση φασματικών ζωνών στην ελεύθερη κοινωνική χρήση έχουν ωθήσει ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές. Σε αυτό το μήκος κύματος η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) υιοθέτησε προσφάτως κανόνες για την χρήση ανεκμετάλλευτων φασματικών ζωνών χωρίς αδειοδότηση μέσω της χρήσης συσκευών ασύρματης ευρυζωνικότητας. Ακολούθως, στις 15 Απριλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της εισαγωγής σε Κοινοτική Απόφαση διατάξεων, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κοινωνική χρήση φασματικών ζωνών στα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Περαιτέρω, την 1η Σεπτέμβρη 2011 η Βρετανική OFCOM εξέδωσε επίσημο έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα προβεί στο εγγύς μέλλον στην απελευθέρωση της χρήσης ανεκμετάλλευτων φασματικών ζωνών για ορισμένες κατηγορίες "έξυπνων" ασύρματων συσκευών

ΣΤ. Υιοθέτηση Πολιτικών για τη Διανοητική Ιδιοκτησία βασισμένες σε μετρικά στοιχεία και με στόχο την ενίσχυση της Ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική νομοθεσία για τη Διανοητική Ιδιοκτησία παρά τη σημαντική της συνεισφορά στην προστασία του δημιουργού, έχει άμεση ανάγκη για αναθεώρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι σε θέση να υποστηρίξει μοντέλα καινοτόμου επιχειρηματικότητας Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να γίνει μια πιο ισόρροπη εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των εξαιρέσεων από το δικαίωμα του δημιουργού και τα τεκμήρια συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να μην εξοντώνονται οι οργανισμοί μνήμης και πολιτισμού, αλλά και να προστατεύεται ο δημιουργούς. Επίσης, πρέπει να υπάρξει συνολική αναθεώρηση της ρύθμισης της συλλογικής διαχείρισης έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαφάνεια, να μην ευνοούνται συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα και να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων μοντέλων βασισμένων σε ανοιχτές άδειες, αλλά και να υπάρξει μια πιο ισόρροπη αντιμετώπιση δημιουργών και χρηστών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παγκόσμια κινήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια τα οποία υποστηρίζουν το ανοιχτό περιεχόμενο, τις ανοιχτές τεχνολογίες, την ελεύθερη διάδοση της γνώσης αλλά και την ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία σας καλούμε να υιοθετήσετε τις αρχές αυτές και να τις συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας. Μέσα από την υποστήριξη του ανοιχτού λογισμικού, του ανοιχτού περιεχομένου και τον ανοιχτών τεχνολογιών προωθείται η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενισχύεται η πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο των καιρών μας.

 
ellak/protaseis_kommata.txt (93 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki