5.6 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το μπλοκ Επικείμενα γεγονότα (Εικόνα 5.6.1) είναι ουσιαστικά μια λίστα με τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο προσεχές μέλλον. Σε αυτό το μπλοκ μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που πρόκειται να λήξουν σύντομα. Επιλέγοντας κάποια από αυτές τις δραστηριότητες, μεταβαίνετε στο περιβάλλον της.

events1.jpg

Εικόνα 5.6.1: Μπλοκ Επικείμενα γεγονότα

Επιπλέον, το μπλοκ αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθείτε στο μπλοκ «Ημερολόγιο», επιλέγοντας το σύνδεσμο «Μετάβαση στο ημερολόγιο…», όπου εμφανίζονται τα μελλοντικά γεγονότα σε Ημερολόγιο (Εικόνα 5.6.2).

Επιπρόσθετα, μέσω αυτού του μπλοκ μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο γεγονός, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Νέο γεγονός...». Η προσθήκη νέου γεγονότος περιγράφτηκε στην παράγραφο 5.4.1 .

events1.jpg

Εικόνα 5.6.2: Ημερολόγιο στο μπλοκ Επικείμενα γεγονότα

 
ellak/5.6.txt (586 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki