7.4.7 Εισαγωγή εγγραφών

Για την εισαγωγή εγγραφών από αρχείο πρέπει να διευκρινίσετε ποιο αρχείο θα εισαχθεί και να καθορίσετε τα κριτήρια της διαδικασίας. Επιλέξτε «Εισαγωγή εγγραφών» από το πάνω δεξιά μέρος στην Εικόνα 7.4.10 και θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής εγγραφών (Εικόνα 7.4.12).

7_4_12.jpg Εικόνα 7.4.12: Εισαγωγή εγγραφών

Επιλέγοντας «Αναζήτηση» ορίστε το αρχείο που θέλετε από τον υπολογιστή σας. Το αρχείο αυτό δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100MΒ. Το αρχείο που περιέχει τις εγγραφές του Λεξικού πρέπει να έχει τη μορφή XML.

Για να καθορίσετε τον προορισμό των εισαγόμενων εγγραφών επιλέξτε το «Τρέχον λεξικό» ή ένα «Νέο λεξικό». Με την πρώτη επιλογή οι έννοιες θα προστεθούν στο τρέχον Λεξικό, ενώ με τη δεύτερη θα δημιουργηθεί ένα νέο Λεξικό βασισμένο στις πληροφορίες που βρίσκονται στο επιλεγμένο αρχείο και οι έννοιες θα εισαχθούν σε αυτό.

Εκτός από τις εγγραφές μπορείτε να εισάγετε και αντίστοιχες κατηγορίες για τις εγγραφές ενεργοποιώντας την επιλογή «Εισαγωγή κατηγοριών».

 
ellak/7.4.7.txt (45 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki