Πίνακας Περιεχομένων

Joomla

Το Joomla είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Με το Joomla μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε δυναμικούς ιστότοπους, να προσθέσουμε πολυμεσικό μαθησιακό υλικό, να δημιουργήσουμε τεστ αξιολόγησης, να επικοινωνούμε με τους μαθητές. Ακόμη, το Joomla διαθέτει ένα μεγάλο πλήθος επεκτάσεων, οι οποίες δίνουν περισσότερη λειτουργικότητα και νέες δυνατότητες στον ιστότοπό μας.

Άδεια:GNU/GPL
Ιστότοπος:http://www.joomla.gr/
Ελληνικά:Ναι
Λειτουργικά συστήματα: Linux, Unix, MacOSX, Windows
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια
Σχετικές εφαρμογές: Drupal Postnuke
Στιγμιότυπο οθόνης

Drupal

drupallogo.jpg

Το Drupal είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Διαθέτει λειτουργίες όπως και άλλα παρόμοια συστήματα, ξεχωρίζει όμως γιατί επιτρέπει τη συνεργατική συγγραφή περιεχομένου με επιλεκτική άδεια πρόσβασης στους συνεργάτες, καθώς και εξατομίκευση του περιεχομένου και της προβολής του, ώστε να συμφωνούν με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Άδεια:GNU/GPL
Ιστότοπος:http://drupal.org/
Ελληνικά:Ναι
Λειτουργικά συστήματα: Linux, Unix, MacOSX, Windows
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια
Σχετικές εφαρμογές: Joomla Postnuke
Στιγμιότυπο οθόνης

LAMS

lamslogo.jpg

Το LAMS είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Υποστηρίζει τον πλήρη σχεδιασμό, δημιουργία, εποπτεία και διαχείριση επαναχρησιμοποιήσιμων και προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών γεγονότων και ευκαιριών δια ζώσης, ασύγχρονης, σύγχρονης και μεικτής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Περιλαμβάνει: δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εγγραφή χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα (διαχειριστές, συγγραφείς μαθημάτων, δάσκαλοι/καθηγητές-σύμβουλοι, μαθητές/εκπαιδευόμενοι) και σε συνεργασία με άλλα μαθησιακά συστήματα (Moodle, Sakai, LRN, WebCT/Blackboard ) δημιουργία μαθημάτων ως ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων με προσθήκη υλικού, και εποπτεία – υποστήριξης της εκπόνησης τους καθώς και την αξιολόγηση και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

Οι εκπαιδευτικοί σύρουν και αφήνουν (drag & drop) τις δραστηριότητες στην επιφάνεια δημιουργίας και έπειτα ενώνουν τις δραστηριότητες για να παραγάγουν μια μαθησιακή ακολουθία. Αυτό το πρότυπο ροής της δουλειάς είναι που διακρίνει κυρίως το LAMS, από άλλα συστήματα που βασίζονται περισσότερο στο περιεχόμενο. Το LAMS έχει μια ποικιλία εργαλείων που επιτρέπουν τη δημιουργία μαθησιακών ακολουθιών για μαθητές με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, άρα συμβάλλει θετικά στην εξατομικευμένη μάθηση. Χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Άδεια:GNU/GPL
Ιστότοπος:http://lamscommunity.org/
Ελληνικά:Ναι
Λειτουργικά συστήματα: Linux, Unix, Solaris, MacOSX, Windows
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια
Σχετικές εφαρμογές:Moodle Dokeos ATutor OLAT Sakai OpeneClass
Στιγμιότυπο οθόνης

Moodle

moodlelogo.jpg

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS) που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Περιλαμβάνει: δυνατότητα εγγραφής χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα (διαχειριστές, δημιουργοί μαθημάτων, δάσκαλοι, μαθητές, επισκέπτες), δημιουργία μαθημάτων με προσθήκη υλικού και δραστηριοτήτων για τον έλεγχο των εργασιών και την αξιολόγηση, επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, δημιουργία λεξικού, wikis και blogs, υποστήριξη IMS, SCORM.

Άδεια:GNU/GPL
Ιστότοπος:http://moodle.org/
Ελληνικά:Ναι
Λειτουργικά συστήματα: Linux, Unix, MacOSX, Windows
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια
Σχετικές εφαρμογές:LAMS Dokeos ATutor OLAT Sakai OpeneClass
Στιγμιότυπο οθόνης

Dokeos

dokeoslogo.jpg

Το Dokeos είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS) που υποστηρίζει την πλήρη δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εισαγωγή περιεχομένου SCORM, online δημιουργία SCORM μαθημάτων από πρότυπα, μετατροπή αρχείων impress και power point σε μαθήματα SCORM, δημιουργία αναφορών και εξαγωγή σε λογιστικά φύλλα και εικονοδιάσκεψη (videoconferencing).

Άδεια:GNU/GPL
Ιστότοπος:http://www.dokeos.gr/
Ελληνικά:Ναι
Λειτουργικά συστήματα: Linux, Unix, MacOSX, Windows
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια
Σχετικές εφαρμογές:LAMS Moodle ATutor OLAT Sakai OpeneClass
Στιγμιότυπο οθόνης

 
ellak/συστήματα_διαχείρισης_μάθησης.txt (23 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki