5.10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Στο μπλοκ Μηνύματα μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποστέλλονται από άλλους χρήστες. Αρχικά το μπλοκ εμφανίζεται όπως στην Εικόνα 5.10.1 .

message1.jpg

Εικόνα 5.10.1: Μπλοκ Μηνύματα

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Μηνύματα…» ανοίγει ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 5.10.2) με τρεις καρτέλες: «Επαφές», «Αναζήτηση» και «Ρυθμίσεις».

message2.jpg

Εικόνα 5.10.2: Καρτέλες στο μπλοκ Μηνύματα

Καρτέλα «Επαφές»

Στην καρτέλα «Επαφές» (Εικόνα 5.10.2) εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές που έχετε προσθέσει ή έχουν προστεθεί αυτόματα από την Πλατφόρμα. Η αυτοματοποιημένη προσθήκη επαφών σε αυτό block γίνεται καθώς ένας συμμετέχοντας στέλνει μήνυμα σε αυτό τον εκπαιδευόμενο. Αν δεν έχει προσθεθεί κάποιος χρήστης, εμφανίζεται το μήνυμα «Η λίστα επαφών σας είναι προς το παρόν άδεια».

Για να προσθέσετε ένα χρήστη στις επαφές σας, θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα «Αναζήτηση», να πληκτρολογήσετε το όνομα του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στο πεδίο «Όνομα» και να πατήσετε το κουμπί «Αναζήτηση», όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.10.3. Στη συνέχεια, στα αποτελέσματα της αναζήτησης (Εικόνα 5.10.4), επιλέξτε το εικονίδιο face.jpg δίπλα στο όνομα του χρήστη που θέλει να προσθέσετε. Μετά την προσθήκη του χρήστη, εμφανίζεται η Εικόνα 5.10.5.

message3.jpg

Εικόνα 5.10.3: Καρτέλα «Αναζήτηση»

message4.jpg

Εικόνα 5.10.4: Αποτελέσματα αναζήτησης χρηστών

message5.jpg

Εικόνα 5.10.5: Προσθήκη επαφής

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα συμμετέχοντα του μαθήματος, θα πρέπει είτε να τον έχετε καταχωρήσει στις επαφές σας, είτε να τον αναζητήσετε με τον τρόπο που μόλις περιγράφτηκε. Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα του χρήστη εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 5.10.6), το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το μήνυμά σας στο χρήστη που επιλέξατε. Μόλις πληκτρολογήσετε το μήνυμα στο πλαίσιο κειμένου που υπάρχει, πατήστε το κουμπί «Αποστολή μηνύματος».

message6.jpg

Εικόνα 5.10.6: Αποστολή μηνύματος μέσω του μπλοκ Μηνύματα

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε μια επαφή από τη λίστα των επαφών σας, επιλέγοντας το εικονίδιο black_face.jpg κάτω από το όνομα του χρήστη. Επίσης, το εικονίδιο green.jpg χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το συγκεκριμένο χρήστη. Τέλος, πατώντας πάνω στο εικονίδιο history.jpg, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των μηνυμάτων που ανταλλάξατε με το συγκεκριμένο χρήστη.

Καρτέλα «Αναζήτηση»

Στην καρτέλα αυτή (Εικόνα 5.10.3) θα βρείτε άλλη μία χρήσιμη λειτουργία. Χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει στο παρελθόν με άλλους συμμετέχοντες στο μάθημα.

Για να γίνει η αναζήτηση αυτή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Λέξεις κλειδιά» της περιοχής «Αναζήτηση μηνυμάτων» μια συγκεκριμένη λέξη κλειδί και να πατήσετε το κουμπί «Αναζήτηση». Εμφανίζεται ένα παράθυρο με τα αποτελέσματα της αναζήτησης (Εικόνα 5.10.7), στο οποίο υπάρχει και το κουμπί «Νέα αναζήτηση», το οποίο μπορείτε να το επιλέξετε για να πραγματοποιήσετε μια νέα αναζήτηση.

message7.jpg

Εικόνα 5.10.7: Αποτελέσματα αναζήτησης μηνυμάτων

Καρτέλα «Ρυθμίσεις»

Τέλος, στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» (Εικόνα 5.10.8) μπορείτε να ορίσετε επιλογές σχετικές με την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων. Κάθε φορά αυτές οι επιλογές αποθηκεύονται πατώντας το κουμπί «Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις μου».

message8.jpg

Εικόνα 5.10.8: Καρτέλα «Ρυθμίσεις»

Εφόσον έχετε στείλει κάποιο μήνυμα σε ένα συμμετέχοντα, εμφανίζεται σε αυτόν το συμμετέχοντα το μπλοκ Μηνύματα με την παρακάτω μορφή (Εικόνα 5.10.9). Δίπλα από το όνομα του παραλήπτη εμφανίζεται το εικονίδιο καθώς και ο αριθμός μηνυμάτων που στάλθηκε σε αυτόν. Επιλέγοντας το εικονίδιο mail.jpg, μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά και στείλετε και στον αποστολέα αυτού του μηνύματος ένα καινούριο μήνυμα πληκτρολογώντας το στο πλαίσιο που υπάρχει και πατώντας το κουμπί «Αποστολή μηνύματος» (Εικόνα 5.10.10). Επίσης, αν το συγκεκριμένο συμμετέχοντα που σας έστειλε το μήνυμα, δεν τον έχετε καταχωρήσει στη λίστα των επαφών του, έχετε τη δυνατότητα να τον προσθέσετε πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Προσθήκη επαφής».

message9.jpg

Εικόνα 5.10.9: Μπλοκ Μηνύματα μετά την αποστολή μηνύματος

message10.jpg

Εικόνα 5.10.10: Ανάγνωση μηνύματος & Απάντηση

 
ellak/5.10.txt (490 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki