Μετάφραση λογισμικού Groupware "Kolab"

Περίληψη:

To Kolab συνιστά μία λύση groupware ανοικτού κώδικα που επιτρέπει ενοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επαφών, ραντεβού κλπ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει μετάφραση του περιβάλλοντος διαχείρισης στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση του σε εταιρικά περιβάλλοντα είναι πολύ συνηθισμένη σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης αφού υποστηρίζει υβριδικά περιβάλλοντα Windows/Linux/Web.

Στόχοι

Μετάφραση του περιβάλλοντος του Kolab Server στα ελληνικά καθώς και της υπάρχουσας τεκμηρίωσης για την εγκατάσταση και βασική διαχείριση της εφαρμογής.

Παραδοτέα

1) Εξελληνισμένο messages.po το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους developers του Kolab για ενσωμάτωση σε επόμενες εκδόσεις. 2) Εξελληνισμός των διαθέσιμων στα Αγγλικά εγχειριδίων στην ιστοσελίδα του Kolab σε μορφές odt και pdf: a) http://www.kolab.org/doc/doc2-1.72.pdf b) http://www.kolab.org/doc/doc3-1.37.pdf

Σύνδεσμοι προς παραδοτέα αρχεία: Τεκμηρίωση KDE Τεκμηρίωση Outlook messages.po σε ISO-8859-7 messages.po σε UTF-8

Χρονοδιάγραμμα

- 30/03 Ολοκλήρωση της μετάφρασης της τεκμηρίωσης - 30/04 Ολοκλήρωση της μετάφρασης της εφαρμογής και παράδοση

Γιατί εμένα

Είμαι χρήστης και υποστηρικτής του ανοικτού λογισμικού από το 1998. Έχω συμμετάσχει σε μεταφράσεις του ikonboard και της τεκμηρίωσης της διανομής Gentoo. Εργάστηκα 2 χρόνια ως καθηγητής Αγγλικών, ECDL και system/network administrator σε Mixed Linux/Windows περιβάλλον σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην Αθήνα. Έχω συμμετάσχει στα What the Hack 2005, Gentoo Summer Camp 2006, Chaos Communication Camp 2007. Επιμελήθηκα της μετάφρασης της εφαρμογής WiND στα Αγγλικά που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από μέλη του AWMN. Επίσης μετέφρασα προωθητικό υλικό για το AWMN στην Αγγλική. Είμαι φοιτητής στην σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσθετη εργασία

Μπορώ επίσης να βοηθήσω στην μετάφραση της εφαρμογής Kontact (client για το Kolab Server) σε περίπτωση που η υπάρχουσα ελληνική μετάφραση για το KDE 4.x είναι ελλιπής. Η εφαρμογή Kontact αναπτύσσεται για multi-platform συμβατότητα (Linux/Windows/OSX) γεγονός που την καθιστά ιδανική για χρήση σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Αναφορές

- Επίσημη ιστοσελίδα του project: http://www.kolab.org/ - Χαρακτηριστικά και δυνατότητες: http://www.kolab.org/about-kolab-server.html - Υποστηριζόμενες εφαρμογές client: http://www.kolab.org/about-kolab-clients.html - Επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής Kontact: http://www.kontact.org/ - Ιστοσελίδα μετάφρασης και τεκμηρίωσης εφαρμογών KDE: http://l10n.kde.org/

 
ellak/greek_translation_of_kolab.txt (1922 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki