7.11.2 Διαχείριση Ενότητας

Αφού αποθηκεύσετε τις επιλογές δημιουργίας της Ενότητας αυτόματα θα μεταφερθείτε σε μια οθόνη όπως αυτή στην Εικόνα 7.11.3.

7_11_3.jpg

Εικόνα 7.11.3: Περιβάλλον Ενότητας αμέσως μετά τη δημιουργία της

Από την καρτέλα «Edit» στην Εικόνα 7.11.3 μπορείτε να ξεκινήσετε την κατασκευή της Ενότητας επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα:

Εισαγωγή ερωτήσεων: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε ερωτήσεις από εξωτερικά αρχεία κειμένων.

Υποστηρίζονται διάφορες μορφές αρχείων όπως:

 • GIFT: Το GIFT είναι η καλύτερη διαθέσιμη μορφοποίηση για την εισαγωγή ερωτήσεων σε Moodle από αρχεία κειμένου. Έχει σκοπό να αποτελεί μια εύκολη μέθοδο για τους εκπαιδευτές που γράφουν τις ερωτήσεις σε αρχείο κειμένων. Υποστηρίζει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, ταιριάσματος, αριθμητικές ερωτήσεις, καθώς και την εισαγωγή κενού για ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών. Διάφοροι τύποι ερωτήσεων μπορούν να συνυπάρξουν σε μια άσκηση. Υποστηρίζονται επίσης γραμμές για σχόλια, τίτλοι ερωτήσεων, η ανατροφοδότηση και ποσοστά %.
 • Aiken: Η τυποποίηση Aiken είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να δημιουργήσουμε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιώντας μια πολύ ξεκάθαρη μορφοποίηση.

Μορφή Λέξης που λείπει: Αυτή η μορφή υποστηρίζει μόνο τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε απάντηση έχει μπροστά το (~), και η σωστή απάντηση το (=).

 • AON: Πρόκειται για μορφή αντίστοιχη με τη «μορφή Λέξης που λείπει». Η διαφορά είναι ότι, μόλις εισάγουμε τις ερωτήσεις, όλες οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης μετατρέπονται ανά τέσσερις σε ερωτήσεις ταιριάσματος. Επιπλέον, οι απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής τοποθετούνται τυχαία κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Blackboard: Πρόκειται για μέθοδο εισαγωγής ερωτήσεων που έχουν εξαχθεί από την πλατφόρμα Blackboard. Στηρίζεται στις λειτουργίες XML που συντάσσονται μέσω PHP.

Εισαγωγή Powerpoint: Σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγεται ένα αρχείο PowerPoint. Όλες οι διαφάνειες τύπου PowerPoint εισάγονται ως πίνακες διακλαδώσεων με επιλογές «Προηγούμενη» και «Επόμενη» σελίδα. Αν η παρουσίαση PowerPoint εμπεριείχε εικόνες, αυτές θα έχουν αποθηκευτεί ως αρχεία μαθήματος στη θέση moddata/XY (όπου X νοείται το όνομα της διδακτικής ενότητας που έχετε ορίσει, και όπου Y είναι ένας αριθμός, συνήθως το μηδέν). Για να εισάγετε ένα αρχείο PowerPoint ακολουθήστε τα βήματα:

 • Ανοίξτε το αρχείο τύπου PowerPoint.
 • Αποθηκεύστε το ως Ιστοσελίδα (Web Page) χωρίς ειδικές ρυθμίσεις.
 • Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός αρχείου τύπου htm και ενός φακέλου που περιέχει όλες τις διαφάνειες σε μορφή ιστοσελίδων (μια ιστοσελίδα για κάθε διαφάνεια).
 • Συμπιέστε μόνο αυτόν το φάκελο.
 • Πηγαίνετε στο Moodle και προσθέστε μια νέα Ενότητα.
 • Μόλις αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της Ενότητας, θα δείτε τέσσερις επιλογές κάτω από τον τίτλο «Τι θέλετε να κάνετε σε πρώτη φάση;» Επιλέξτε «Εισαγωγή από PowerPoint».
 • Χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση...», και βρείτε το συμπιεσμένο αρχείο που πριν λίγο δημιουργήσατε. Στη συνέχεια επιλέξτε «Φόρτωση αυτού του αρχείου».
 • Αν όλα έχουν πάει καλά, το επόμενο παράθυρο θα έχει απλώς ένα κουμπί με την ένδειξη «Συνέχεια».

Προσθήκη ενός πίνακα διακλαδώσεων: Οι πίνακες διακλαδώσεων είναι απλά σελίδες που έχουν ένα σύνολο συνδέσεων προς άλλες σελίδες στην Ενότητα. Μια Ενότητα μπορεί να αρχίζει με έναν πίνακα διακλαδώσεων που ενεργεί ως πίνακας περιεχομένων. Για να προσθέσετε έναν πίνακα διακλαδώσεων θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εισαγωγής στην Εικόνα 7.11.4. Κάθε σύνδεση σε έναν πίνακα διακλαδώσεων έχει δύο συστατικά, μια περιγραφή και τον τίτλο της σελίδας μεταπήδησης. Ανάλογα με την περιγραφή του πίνακα διακλαδώσεων που θα επιλέγει ο εκπαιδευόμενος θα μεταφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα μεταπήδησης που μπορεί να είναι η επόμενη σελίδα της Ενότητας, η προηγούμενη, η τελευταία ή οποιαδήποτε άλλη. Για να επαναφέρετε τον εκπαιδευόμενο πίσω σε έναν προηγούμενο πίνακα διακλαδώσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα «Τέλος διακλάδωσης». Πρόκειται για ειδική σελίδα που επαναφέρει τον εκπαιδευόμενο στον τελευταίο πίνακα κλάδο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα «Τέλος διακλάδωσης», ώστε ο εκπαιδευόμενος να επιστρέφει όχι στον τελευταίο πίνακα κλάδο αλλά σε κάποιον από τους προηγούμενους.

7_11_4.jpg

Εικόνα 7.11.4: Προσθήκη πίνακα διακλαδώσεων

Προσθήκη σελίδας ερωτήσεων: Κάθε Ενότητα αποτελείται από διάφορες σελίδες. Κάθε σελίδα περιέχει κάποιο περιεχόμενο και προαιρετικά τελειώνει με μια ερώτηση. Για να προσθέσετε μια σελίδα στην Ενότητα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.11.5. Δώστε ένα τίτλο για τη σελίδα σας και στο πλαίσιο «Περιεχόμενα σελίδας» καταγράψτε το περιεχόμενο αυτής. Σε κάθε σελίδα μπορεί να υπάρχει διαφορετικός τύπος ερώτησης (πολλαπλής επιλογής, σωστό/ λάθος κτλ.) και διαφορετικός αριθμός απαντήσεων. Κάθε απάντηση έχει ένα σύντομο κείμενο και κάθε απάντηση συνδέεται με μια μετακίνηση που μπορεί να είναι στην επόμενη σελίδα της Ενότητας, στην προηγούμενη, στην τελευταία ή σε οποιαδήποτε άλλη. Η μετακίνηση αυτή ορίζεται από τον εκπαιδευτή και φανερώνει αν η ερώτηση απαντήθηκε σωστά ή όχι. Αν θέλετε απλά να παρουσιάσετε ένα κείμενο στην Ενότητα ή να προσθέσετε ένα μήνυμα ανάμεσα σε κάποιες σελίδες είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια σελίδα χωρίς να έχει απαντήσεις. Απλά αφήστε τα πεδία των απαντήσεων κενά.

Εξ ορισμού, η σωστή απάντηση οδηγεί στην επόμενη σελίδα της Ενότητας. Οι λάθος απαντήσεις οδηγούν στην ίδια σελίδα. Η επόμενη σελίδα καθορίζεται από τη λογική σειρά της Ενότητας, δηλαδή τη σειρά των σελίδων όπως την καθορίζει ο εκπαιδευτής. Η σειρά αυτή μπορεί να αλλάξει με την κίνηση των σελίδων μέσα στην Ενότητα. Η Ενότητα έχει επίσης μια σειρά πλοήγησης που φαίνεται από τους εκπαιδευόμενους. Η σειρά αυτή καθορίζεται από τις μετακινήσεις που επηρεάζονται από τις μεμονωμένες απαντήσεις και μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη λογική σειρά.

Κατά τη βαθμολόγηση σωστές απαντήσεις είναι αυτές που οδηγούν στην επόμενη κατά σειρά σελίδα. Λανθασμένες είναι οι απαντήσεις που οδηγούν ξανά στην ίδια σελίδα ή σε κάποια προηγούμενη. Μια ερώτηση μπορεί να έχει και περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Στην οθόνη του εκπαιδευτή οι σωστές απαντήσεις είναι υπογραμμισμένες. Για κάθε εκπαιδευόμενο η Ενότητα ολοκληρώνεται όταν τελειώσουν όλες οι σελίδες και ένα συγχαρητήριο μήνυμα εμφανίζεται με το βαθμό που πήρε ο εκπαιδευόμενος. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει την Ενότητα μπορεί να επιστρέψει και είτε να ξαναρχίσει από την αρχή είτε να συνεχίσει από την τελευταία σωστή απάντηση.

7_11_5.jpg

Εικόνα 7.11.5: Προσθήκη σελίδας ερωτήσεων

Οι τύποι ερώτησης που μπορείτε να προσθέσετε είναι:

Πολλαπλή επιλογή: Η πολλαπλή επιλογή αποτελεί την προκαθορισμένη επιλογή, καθώς οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι οι πιο συνήθεις και ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει μια απάντηση από μια ομάδα εναλλακτικών απαντήσεων. Η σωστή απάντηση οδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη συνέχεια της Ενότητας σε αντίθεση με τη λάθος απάντηση. Η χρησιμότητα των πολλαπλών επιλογών έγκειται κυρίως στη δυνατότητα των λάθος επιλογών να «παρασύρουν» τον εκπαιδευόμενο παρά στην ποιότητα των ερωτήσεων. Κάθε επιλογή μπορεί να έχει προαιρετικά και μια ανατροφοδότηση. Εάν δεν εισαχθεί κάποια ανατροφοδότηση, τότε η προκαθορισμένη που θα εμφανίζεται θα είναι «αυτή είναι η σωστή επιλογή» ή «αυτή είναι η λάθος επιλογή». Είναι, βέβαια, δυνατό να υπάρξουν περισσότερες από μια σωστές επιλογές σε μία τέτοια ερώτηση. Οι διαφορετικές μάλιστα επιλογές μπορούν να οδηγούν τον εκπαιδευόμενο σε διαφορετικές σελίδες χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στο βαθμό (εφόσον βέβαια οι επιλογές αυτές είναι εξίσου σωστές). Υπάρχει μια ειδικότερη κατηγορία των πολλαπλών επιλογών, οι γνωστές ως «πολλαπλής επιλογής πολλαπλής απάντησης». Αυτές απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο να επιλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις από το σύνολο των απαντήσεων. Η ερώτηση μπορεί να προειδοποιεί τον εκπαιδευόμενο ότι είναι δυνατές περισσότερες απαντήσεις ή όχι. Εξυπακούεται ότι και εδώ οι σωστές απαντήσεις οδηγούν σε επόμενες σελίδες ενώ οι λάθος σε προηγούμενες. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, τότε όλες πρέπει να οδηγούν στην ίδια σελίδα.

Σωστό/ Λάθος: Η απάντηση σε αυτό το είδος ερώτησης έχει δύο επιλογές, σωστό ή λάθος. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Στην ουσία αποτελεί πολλαπλή επιλογή με δύο μόνο επιλογές.

Σύντομη απάντηση: Ο εκπαιδευόμενος καλείται να συντάξει ένα σύντομο κείμενο, το οποίο και ελέγχεται εάν ταιριάζει με μία ή περισσότερες απαντήσεις. Κάθε πιθανή απάντηση μπορεί να έχει προαιρετικά και μια ανατροφοδότηση. Εάν δεν εισαχθεί κάποια ανατροφοδότηση, τότε η προκαθορισμένη που θα εμφανίζεται θα είναι «αυτή είναι η σωστή επιλογή» ή «αυτή είναι η λάθος επιλογή». Υπάρχει η επιλογή να καταστούν οι συγκρίσεις ευαίσθητες σε περιπτώσεις όπως ο αστερίσκος *, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «Τζόκερ», καθώς αντικαθιστά πολλούς ή οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Παραδείγματος χάρη η απάντηση «Long*» ταιριάζει με τις απαντήσεις «longer», «longest» ή «long».

Αριθμητικό: Αυτός ο τύπος ερώτησης απαιτεί έναν αριθμό για απάντηση. Στην πιο απλή μορφή αρκεί ένας αριθμός για απάντηση. Όμως είναι καλύτερο να προσδιοριστεί κλίμακα σωστών απαντήσεων ώστε να αποφευχθούν τα λάθη κατά την καταμέτρηση. Π.χ. στην ερώτηση «πόσο μας κάνει 10 δια 3» είναι απαραίτητο να δοθεί ως απάντηση η αξία «Minimum:Maximum» δηλαδή 3.33:3.34 (= από 3,33 έως 3,34) ώστε να θεωρηθεί σωστή οποιαδήποτε απάντηση μεταξύ 3,3 και 3,4. (π.χ. 3.33, 3.333, 3.3333). Επίσης είναι δυνατό να επιτρέπονται περισσότερες από μία απαντήσεις ή ζεύγος απαντήσεων. Π.χ. στην ερώτηση πότε γεννήθηκε ο Χ, η σωστή απάντηση μπορεί να είναι είτε το 1922 είτε οποιαδήποτε αξία μεταξύ 1920 έως 1929 και η οποία θα τίθεται ως: 1920:1929. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή 1922 θα έχει ως απάντηση «είναι εντελώς σωστό» ενώ η επιλογή 1920:1929 θα φέρει την αντίδραση «αρκετά καλά, είναι η σωστή δεκαετία».

Αντιστοιχούν: Αυτές οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές και ευέλικτες. Αποτελούνται από μια λίστα με ονόματα ή δηλώσεις που πρέπει να ταιριάξουν απόλυτα με μία άλλη λίστα με ονόματα ή δηλώσεις, π.χ. «ταιριάξτε τη χώρα με την πρωτεύουσα». Όταν σχεδιάζετε τις ερωτήσεις, τα στοιχεία για την πρώτη λίστα εισάγονται στα κελιά «Απάντηση» ενώ τα στοιχεία της δεύτερης λίστας εισάγονται στα κελιά «Ταιριάζει με την απάντηση». Στο τέλος αναφέρεται στον εκπαιδευόμενο πόσοι συνδυασμοί απαντήσεων είναι σωστοί. Σε αντίθεση με τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου οι επιλογές εμφανίζονται με τυχαία σειρά εδώ τα στοιχεία της αριστερής στήλης εμφανίζονται με τη σειρά εισαγωγής τους.

Έκθεση: Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευόμενος απλά καλείται σε ένα πλαίσιο κειμένου να εισάγει την απάντησή του. Η βαθμολόγηση της απάντησης θα γίνει αργότερα από τον εκπαιδευτή.

Μετά την πρώτη εισαγωγή δεδομένων στην Ενότητα η καρτέλα «edit» θα έχει τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 7.11.6. Από εδώ πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού κάτω από την ετικέτα Δράσεις για να εισάγετε τα δεδομένα που θέλετε στην Ενότητα π.χ. μια σελίδα ερωτήσεων ή έναν πίνακα διακλάδωσης.

7_11_6.jpg

Εικόνα 7.11.6: H καρτέλα Edit στο περιβάλλον διαχείρισης της Ενότητας

Εκτός από την καρτέλα «Edit», η λειτουργία της οποίας σχολιάστηκε ήδη, ως εκπαιδευτής έχετε στη διάθεσή σας την καρτέλα «Προεπισκόπηση» από όπου μπορείτε να βλέπετε την Ενότητα που έχετε δημιουργήσει ακριβώς όπως αυτή θα παρουσιάζεται στους εκπαιδευόμενους. Ακόμη, στην καρτέλα «Αναφορές» θα βρείτε χρήσιμα στατιστικά για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σας στη συγκεκριμένη Ενότητα (Εικόνα 7.11.7). Τέλος από την καρτέλα «Βαθμολόγηση Εκθέσεων» μπορείτε να βαθμολογείτε και να σχολιάζετε τις απαντήσεις-εκθέσεις των εκπαιδευομένων σε ερωτήσεις τύπου Έκθεσης, εφόσον βέβαια έχετε περιλάβει κάποια ερώτηση αυτού του τύπου στην Ενότητα που δημιουργήσατε (Εικόνα 7.11.8).

7_11_7.jpg

Εικόνα 7.11.7: Αναφορές

7_11_8.jpg

Εικόνα 7.11.8: Βαθμολόγηση Εκθέσεων

 
ellak/7.11.2.txt (596 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki