Στην ενότητα αυτή θα δείτε πως να εγκαταστήσετε το Moodle. Συνήθως η εγκατάσταση του Moodle δεν διαρκεί πάνω από μερικά λεπτά.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η εγκατάσταση του Moodle περιλαμβάνει:

Προετοιμασία

 • Εγκατάσταση της PHP και των απαιτούμενων επεκτάσεων.
 • Εγκατάσταση υποστηριζόμενης βάσης δεδομένων (π.χ. MySQL).
 • Ορισμός εξυπηρετητή διαδικτύου (web server).
 • Δημιουργία κενής βάσης δεδομένων (με ονομασία π.χ. moodle) και ορισμός κωδικοποίησης σε UTF-8. Δημιουργία χρήστη για τη βάση δεδομένων με τα κατάλληλα δικαιώματα.
 • Δημιουργία καταλόγου δεδομένων (με ονομασία π.χ. Moodledata) και τοποθέτηση του έξω από τον αρχικό κατάλογο που έχουν τοποθετηθεί τα αρχεία της εφαρμογής Moodle. Καθορισμός του εξυπηρετητή διαδικτύου ως ιδιοκτήτη του καταλόγου με δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης.
 • Ανάκτηση του Moodle από τη σελίδα http://moodle.org/download/

Εγκατάσταση

 • Εξαγωγή των αρχείων και τοποθέτηση τους στον εξυπηρετητή διαδικτύου.
 • Εκτέλεση της εγκατάστασης από την ηλεκτρονική διεύθυνση που τοποθετήθηκαν τα αρχεία Moodle.

(π.χ. http://yourwebserver.com/install.php ή http://yourwebserver.com/moodle/install.php)

 • Ανάκτηση του αρχείου config.php και τοποθέτηση του στα αρχεία του Moodle στον εξυπηρετητή διαδικτύου (εφόσον ζητηθεί).

Διαμόρφωση - Ρυθμίσεις

 • Αποδοχή της GPL άδειας.
 • Ορισμός ονόματος και σύντομης περιγραφής για τη πλατφόρμα του Moodle σας.
 • Ρύθμιση ενός λογαριασμού διαχειριστή (admin).
 • Ορισμός της μονάδας cron.

Πιο αναλυτικά θα δείτε παρακάτω την εγκατάσταση και διαμόρφωση της πλατφόρμας σας Moodle.

 
ellak/2.0.txt (5 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki