4.3.2 Μπλοκ «Blocks»

Κατά την διάρκεια που η οθόνη είναι σε κατάσταση επεξεργασίας υπάρχει ένα μπλοκ με τον τίτλο «Blocks» με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να προσθέσετε νέα μπλοκ στη σελίδα ή να επαναφέρεται αυτά που έχετε διαγράψει από το περιβάλλον του μαθήματός σας.

21.jpg

Εικόνα 4.3.24: Μπλοκ «Blocks»

 
ellak/4.3.2.txt (636 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki