Πρόσκληση για συνέδριο δημιουργών (developers) ΕΛ/ΛΑΚ, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει συνέδριο για δημιουργούς (developers) λογισμικού με θέμα ΕΛ/ΛΑΚ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2009, στο ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Αίθουσα Τελετών).

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προσκαλεί δημιουργούς (developers) ΕΛ/ΛΑΚ να παρουσιάσουν τη σχετική δουλειά τους και τα έργα τους. Στόχος του συνεδρίου είναι η διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα αυτά και ιδανικά η προσέλκυση άλλων developers στην από κοινού ανάπτυξή τους.

Ενδεικτικά (μη δεσμευτικά) αντικείμενα σχετικού λογισμικού που μπορεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο:

 • Για επιχειρήσεις
  • ERP
  • CRM
  • Εξειδικευμένο λογισμικό για επαγγελματίες
  • Εφαρμογές γραφείου
 • Για εκπαίδευση
  • Διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό (όλες οι θεματικές ενότητες)
  • Εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Για έρευνα
  • Προσoμοιώσεις
  • Στατιστική επεξεργασία
  • Μαθηματική ανάλυση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους για κρίση από την επιστημονική επιτροπή, μέσω απλού e-mail προς τη διεύθυνση submissions @ ellak.gr, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Στην πρόταση θα πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο του λογισμικού και το περιεχόμενο της παρουσίασης (αν αυτό είναι για εξειδικευμένο τμήμα του λογισμικού). Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα στοιχεία για το λογισμικό (δικτυακός τόπος, σύνδεσμος προς πηγαίο κώδικα, τυχόν κοινότητες, κλπ). Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ).

Η σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής της ΕΕΛ/ΛΑΚ βρίσκεται εδώ.

Στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου συμμετέχουν οι Αλέξιος Ζάβρας, Χρήστος Μπούρας, Κώστας Τσακάλογλου, Στάθης Χαϊκάλης, και Ηλιάνα Ψυχογιού.

Οι πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής για την παρακολούθηση του συνεδρίου, μέσω του νέου ιστότοπου του ellak.gr, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.

 
eellak/synedrio_ellak_2009a.txt (11085 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki