Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση σχεδιαστικών προτάσεων δημιουργίας διαδικτυακής παρουσίας (ιστοτόπων, σήματος, και λογοτύπου) με στόχο την ομογενοποίηση της ταυτότητας της.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την διείσδυσή του.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ λειτουργεί τους ιστότοπους www.ellak.gr, www.open-source.gr, www.creativecommons.gr, mathe.ellak.gr και www.ebusinessforum.gr/creative_cc, ο ανασχεδιασμός των οποίων αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Παράλληλα, ζητείται και μια ολοκληρωμένη πρόταση οπτικής ταυτότητας για την εταιρεία, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο λογότυπο (με εφαρμογές σε επιστολόχαρτα, φακέλους, κλπ.), και βασικό εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας (design manual).

Το πρώτο βραβείο θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 1.500 €, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα απονομής δεύτερου και τρίτου βραβείου, ύψους 500 €. Στη συνέχεια, οι πρωτεύσαντες στο διαγωνισμό θα κληθούν να υλοποιήσουν την πρότασή τους, με επιπλέον αμοιβή 7.500 €.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικτυακή, ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ. Προς το παρόν, η ΕΕΛ/ΛΑΚ λειτουργεί τους ιστότοπους www.ellak.gr, www.open-source.gr, www.creativecommons.gr, mathe.ellak.gr και www.ebusinessforum.gr/creative_cc, ο ανασχεδιασμός των οποίων αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Παράλληλα, ζητείται και μια ολοκληρωμένη πρόταση οπτικής ταυτότητας για την εταιρεία, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο λογότυπο (με εφαρμογές σε επιστολόχαρτα, φακέλους, κλπ.), και βασικό εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας (design manual).

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή θα είναι ανώνυμη, ατομική ή ομαδική.

Λειτουργικότητα

Οι ιστότοποι της ΕΕΛ/ΛΑΚ πρέπει να προσφέρουν στους διαδικτυακούς επισκέπτες αυξημένη λειτουργικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους μελετήσουν στην παρούσα μορφή τους( www.ellak.gr, www.open-source.gr, www.creativecommons.gr, mathe.ellak.gr και www.ebusinessforum.gr/creative_cc ) ώστε να κατανοήσουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα.

Ενδεικτικά, τμήματα της επιθυμητής λειτουργικότητας των ιστοτόπων αποτελούν:

 • διαχείριση χρηστών, με διακριτούς ρόλους, και κοινοτήτων (ομάδων εργασίας)
 • δημοσίευση άρθρων και γενικά πολυμεσικού ψηφιακού υλικού
 • κατηγοριοποίηση περιεχομένου με χρήση ετικετών (tags)
 • περιβάλλον online συνεργασίας για δημιουργία περιεχομένου (π.χ. wiki)
 • διαχείριση πολλαπλών RSS feeds (τόσο δημιουργία, όσο και συλλογή)
 • διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists)
 • υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • μηχανισμός διαβούλευσης και ψηφοφορίας

Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ένας αυτόματος τρόπος μετάπτωσης του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου από τους ιστότοπους( www.ellak.gr, www.open-source.gr, www.creativecommons.gr, mathe.ellak.gr και www.ebusinessforum.gr/creative_cc ) στο προτεινόμενο ενοποιημένο περιβάλλον.

Φιλοξενία

Η φιλοξενία (hosting) των ιστοτόπων θα πραγματοποιηθεί σε εξοπλισμό της ΕΕΛ/ΛΑΚ, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

Χαρακτηριστικά και Παραδοτέα

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν τη σχεδιαστική τους πρόταση με τον τρόπο που θεωρούν κατάλληλο. Το σήμα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα. Προτάσεις που αποτελούν αντιγραφή ήδη υπαρχόντων σημάτων άλλων φορέων θα αποκλειστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο προτεινόμενος νέος δικτυακός τόπος( πύλη), που θα ενοποιεί τους υπάρχοντες (www.ellak.gr, www.open-source.gr, www.creativecommons.gr, mathe.ellak.gr και www.ebusinessforum.gr/creative_cc), θα πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Δεν τίθεται περιορισμός σχετικά με το υπολογιστικό πλαίσιο (framework, π.χ. wordpress, plone, joomla, aolserver, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει στην πρότασή του τη σχετική υποδομή στην οποία έχει εμπειρία και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που θα κληθεί να υλοποιήσει την πρότασή του.

Οι προτάσεις μπορεί να υποβληθούν εκτυπωμένες σε έγγραφο διαστάσεων έως Α3, καθώς και σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης, σε αρχείο ανοικτού προτύπου που να παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι και σε μορφή δικτυακού τόπου, ο οποίος θα παρουσιάζει την πρόταση εφαρμοσμένη σε έναν ή περισσότερους ιστότοπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Ειδικά το σήμα θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και επιδεκτικό σε σμίκρυνση, σε μεγέθυνση, και σε μεταφορά σε χαμηλής ποιότητας ασπρόμαυρη αναπαραγωγή (π.χ. τηλεομοιοτυπία) χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη.

Χρήση Αποτελεσμάτων

Οι βραβευθέντες θα παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα και την δυνατότητα χρήσης και εκμετάλλευσης του σήματος και της σχεδιαστικής πρότασης στην ΕΕΛ/ΛΑΚ, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής πέραν του βραβείου, τα παραδοτέα θα διατίθενται ελεύθερα με άδεια creative commons.

Οι κατατεθειμένες προτάσεις δεν επιστρέφονται μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

Χρηματικά Έπαθλα

Στους πρώτους 3 επιτυχόντες θα δοθούν τα παρακάτω χρηματικά έπαθλα:

 • 1ο Βραβείο: 1.500€
 • 2ο Βραβείο: 500€
 • 3ο Βραβείο: 500€

Ο αποδέκτης του πρώτου βραβείου θα κληθεί να υλοποιήσει την πρότασή του, με επιπλέον αμοιβή για την υλοποίηση 7.500€.

Όλες οι προαναφερόμενες χρηματικές αξίες είναι μικτές (δηλαδή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ ή οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση).

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα κριθούν με βάση την τεκμηρίωση της ιδέας και των αρχών σχεδιασμού, τη λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα, την τεχνική αρτιότητα και το ικανοποιητικό επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Επιπλέον θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αναπαραγωγής των σχεδιαζόμενων σημάτων σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, ιστότοποι, κ.ά.).

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην υιοθέτηση βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών και ανοικτών προτύπων (π.χ. XHTML, CSS, WCAG WAI, κ.λπ.), στην αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας από αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, καθώς και στην τεκμηριωμένη δυνατότητα υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού που θα αξιοποιεί, θα ενσωματώνει και θα αναδεικνύει το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων.

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και από ειδικούς επικοινωνίας.

Ανωνυμία

Όσοι διαγωνιζόμενοι ή ομάδες διαγωνιζομένων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν έναν κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ». Κάθε φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιέχει δύο εσώκλειστους φακέλους:

 • Ο πρώτος φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται «ΠΡΟΤΑΣΗ», θα περιέχει μόνο τη σχεδιαστική πρόταση για τη διαδικτυακή παρουσία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο αναγνώρισης της ταυτότητας του διαγωνιζομένου (όνομα, επωνυμία, υπογραφή, κλπ). Στο φάκελο αυτό θα περιέχεται και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης της ζητούμενης λειτουργικότητας. Σε περίπτωση που η σχεδιαστική πρόταση και η αντίστοιχη τεκμηρίωση βρίσκεται σε διαδικτυακό τόπο, αρκεί η αναφορά της αντίστοιχης διεύθυνσης.
 • Ο δεύτερος φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα είναι κλειστός και θα περιέχει το όνομα, το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας διαγωνιζομένων.

Και οι δύο εσωτερικοί φάκελοι θα παίρνουν με το άνοιγμα του εξωτερικού φακέλου τον ίδιο αύξοντα αριθμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία διατήρησης της ανωνυμίας.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΔΕΤ — Για τον Διαγωνισμό της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Μεσογείων 56
115 27 Αθήνα

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο info AT ellak DΟΤ gr ή στην κα. Ψυχογιού, τηλ. 210-7474-279.


 
eellak/sites_contest.txt (13080 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki